Məqalələr

Məb`əs günü ilə bağlı qısa mesajlar

Ey peyğəmbərlərin sonuncusu! Sənin Peyğəmbərik məqamına çatmağınla varllıq aləmi Haqqın zühurunu dərk etdi. Tanrının sübutunu müşahidə qılıb batilin puç olduğunu anladı.

Həqiqət zühur edəndə haqsızlığın çənbəri daraldı!

Onun nuru, zülmün qaranlıqlarını dağıdan bir əbədiyyət məş`əli oldu!