Cm.ax10242019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə

Şəvval (2)

Şəvval ayını 1-ci günü

1-Fitr bayramı
2-“Qər-qərətül-küdr” döyüşü
3-Əmr ibn Asın ölümü

Şəvval ayının 3-cü günü

Mütəvəkkil Abbasinin qətlə yetrilməsi

Ramazan ayıının 5-cü günü

1. Əmirəlmöminin (ə) qoşununun Süffeyn müharibəsinə tərəf  hərəkəti
2. Həzrət Müslüm ibn Əqilin Kufə şəhərinə daxil olması

Şəvval ayının 4-cü günü

Bəzi tarixçilərin nəzərinə əsasən “Hüneyn” döyüşü

Şəvval ayının 8-ci günü

Bəqi məzarlığının vəhabilər tərəfindən dağıdılması