Bz09272020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Zi-hiccə Zi-hiccə ayının 26-cı günü

Zi-hiccə ayının 26-cı günü

Ömər ibn Xəttabın ölümü
Bəzi tarixyazarların yazdığına əsasən hicri təqvimi ilə 23-cü il, zi-hiccə ayının 26- günü, Ömər ibn Xəttab qətlə yetirildi. (Tarixi-Təbəri: c. 4, s. 190 – Əl-kamil:  İbn Əsir, c. 3, s. 52)
Oxucunun diqqətinə çatdırırq ki, rəbiül-əvvəlin 9-cu günü onun ölümünün məşhur təqvimi sayılır. Bu hadisə, kitabın rəbiül-əvvəl ayında müfəssəl şəkildə yazılıb. Ona görə də maraqlananlar, o təqvimə müraciət edə bilərlər.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə