Bz09272020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Zi-hiccə Zi- hiccənin 3-cü günü

Zi- hiccənin 3-cü günü

Peyğəmbəri-Əkrəm (s) və müsəlmanların Həccül-vida səfəri və Məkkəyə daxil olması
Hicri təqvimi ilə onuncu il, zi-hiccə ayının 3-cü günü  Peyğəmbər (s) 120 minə çatan müsəlmanla təmtəraqlı həcc mərasimini yerinə yetirmək üçün Məkkə şəhərinə daxil oldu. (Ruzşmare-qəməri: s. 333)
Həcc mərasimi başa çatdı və onlar Məkkəyə tərəf qayıdan zaman  “Qədir-xum” adlanın bir məntəqədə Peyğəmbərə (s) Allah tərəfindən buyruq oldu ki, vilayət əmrini və həzrət Əlinin (ə) canişinliyini bütün müsəlmanların hüzurunda açıq şəkildə bəyan etsin.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə