Çr.ax06182019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Təqvim Məhərrəm (2) Məhərrəm ayının 26-cı günü

Dualar

Ruzi çətinliyindən xilas olmağın yolları

Ruzi çətinliyindən xilas olmağın yolları

   Bu gün hər bir insan üçün, məşiət və maddi durum məsələsi, aktual mövzulardan birinə çevrilib. Qurani-Kərim ruzinin az olması ilə bağlı b...

ƏTRAFLI

Loading...

İbrətamiz

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bəzən elə olur ki, qohumlarımız bizimlə eyni əqidədə olmurlar. Bəzən hətta bizi incidirlər. Biz onlarla necə rəftar etməliyik?
İmam Sadiq (ə) buyurur: &...

ƏTRAFLI

Loading...

Övliya və alimlər

Şah Vəli»

 Qurani-Kərimin böyük müfəssiri Əllamə seyyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbai buyurur:
İkinci dünya müharibəsi başlamazdan ...

ƏTRAFLI

Loading...

Bilirsinizmi ?

Gündəlik beş namaz nə üçündür?

Gündəlik beş namaz nə üçündür?

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu ələyhi və alihi vəs-səlləm) onun hikmətini belə bəyan edir:

Sübh namazı

 Sübh, şeytanın fəaliyyətə başlaması...

ƏTRAFLI

Loading...

Maraqlı

Həyatda ikən ölmüş şəxs

Həyatda ikən ölmüş şəxs

Həzrət Əmir-əl-möminin İmam Əli əlyhis-salam buyurub:
"Yalançı və ölü, bərabərdilər. Həqiqətən də yaşayanın (ölü ilə m&...

ƏTRAFLI

Loading...

Məhərrəm ayının 26-cı günü

1. Əli ibn Həsən Müsəlləsin şəhadəti
2. Məkkə şəhərinin mühasirəsi, Yezidin qoşunu tərəfindən Kəbənin daşa basılması
1. Əli ibn Həsən Müsəlləsin şəhadəti
Əli ibn Həsən Müsəlləs Hicri təqvimi ilə 146-ci il, məhərrəm ayının 26-cı günü Əli ibn Həsən ibn Həsən ibn Həsən ibn Əli (ə) 45 yaşında ikən mübarək əl-ayağını zəncirlənmiş halda və gecə-gündüzün seçilmədiyi biz zindanda şəhadətin ən yüskək mərtəbəsinə ucaldı. (Müntəhayül-amal, 4-ü bab, 6-ci fəsl,  s. 363)
2. Məkkə şəhərinin mühasirəsi, Yezidin qoşunu tərəfindən Kəbənin daşa basılması
Şəhidlər ağası (ə) və onun köməkçilərinin Kərbəlada şəhadətindən və o həzrətin Əhli-beytinin (ə) əsirliyindən  sonra Yezid ibn Müaviyənin çöhrəsi bütün müsəlmanlar üçün  daha artıq etirbarsız oldu. Yezid hökumətinin məmurlarının fəsad və özbaşınalığı camaatı Yezidin əleyhinə qalxmağa məcbur etdi.  Hicri təqvimi ilə 63-cü il, Hicazda Yezidin əleyhinə elə bir şəkildə üsyanlar oldu ki, Məkkə əhalisi açıq şəkildə Yezidin o şəhərdəki məmurları ilə silahlı döyüşdülər. Onlar , Məkkəni Yezid məmurlarının əlindən qurtardılar. Bu xəbər yayıldıqdan sonra Şam qoşunları Məkkəyə hücum edib hicri təqvimi ilə 64-cü il, məhərrəm ayının 26-cı günü  o şəhəri mühasirəyə aldılar. Onlar, Məkkə ətrafının yüksəklikləridə böyük mancanaqlar (daşatan qurğular) yerləşdirib onlar vasitəsi ilə Məkkəni daşa tutdular. Şəhərin camaatı Məscidül-harama sığındılar. Həsin ibn Numeyr göstəriş verdi ki, Məscidül-haramı da hədəf seçsinlər. Məkkənin bu mühasirəsi və oraya hücum, 45 gün davam etdi. (Kamil ibn Əsir, c. 4, s. 124)
sibtayn.com/az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə