Çr.ax06182019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Təqvim Məhərrəm (2) Məhərrəm ayının 25-ci günü

Dualar

Ruzi çətinliyindən xilas olmağın yolları

Ruzi çətinliyindən xilas olmağın yolları

   Bu gün hər bir insan üçün, məşiət və maddi durum məsələsi, aktual mövzulardan birinə çevrilib. Qurani-Kərim ruzinin az olması ilə bağlı b...

ƏTRAFLI

Loading...

İbrətamiz

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bizimlə eyni əqidədə olmayan qohumlarımızla necə rəftar edək?

Bəzən elə olur ki, qohumlarımız bizimlə eyni əqidədə olmurlar. Bəzən hətta bizi incidirlər. Biz onlarla necə rəftar etməliyik?
İmam Sadiq (ə) buyurur: &...

ƏTRAFLI

Loading...

Övliya və alimlər

Şah Vəli»

 Qurani-Kərimin böyük müfəssiri Əllamə seyyid Məhəmmədhüseyn Təbatəbai buyurur:
İkinci dünya müharibəsi başlamazdan ...

ƏTRAFLI

Loading...

Bilirsinizmi ?

Gündəlik beş namaz nə üçündür?

Gündəlik beş namaz nə üçündür?

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu ələyhi və alihi vəs-səlləm) onun hikmətini belə bəyan edir:

Sübh namazı

 Sübh, şeytanın fəaliyyətə başlaması...

ƏTRAFLI

Loading...

Maraqlı

Həyatda ikən ölmüş şəxs

Həyatda ikən ölmüş şəxs

Həzrət Əmir-əl-möminin İmam Əli əlyhis-salam buyurub:
"Yalançı və ölü, bərabərdilər. Həqiqətən də yaşayanın (ölü ilə m&...

ƏTRAFLI

Loading...

Məhərrəm ayının 25-ci günü

1-Seyyidül-Sacidin Əli ibn Hüseynin (ə) şəhadəti
2-Məmun tərəfindən qardaşı Məhəmməd Əminin qətlə yetirilməsi
Məşhur rəvayətə görə imam Səccad (ə) hicri təqvimi ilə 94-cü il, məhərrəmin ayının 25 şəhadətə çatıb. O həzrət (ə) adı, camaat arasında daşıdığı əhəmiyyətli xüsusiyətlərlə tarixin yaddaşına həkk oldu.Onun bərəkətli ömrü, islam tarixində ən keşməkeşli dövrlərdən birinə təsadül edirdi. O həzrətin gözəl əxlaqi fəzilətləri hər bir məclisdə danışılırdı. İmam, camaatın məhəbbətini qazanıb onların ürəyində özünə yer alımışdı. Bu isə əməvilər üçün dözülməz bir hal idi və onları incidirdi. Hamıdan daha çox İbn Əbdülməlikin oğlu imama qarşı ürəyin kin bəsləyirdi və dəfələrlə demişdi: “Əli ibn Hüseyn (ə) dünyada olduqca mənə rahatlıq yoxdur”. Ona görə də o, hakimiyyətin cilovunu ələ adlıqda, imamı zəhərləyib öldürməık qərarına gəldi. Öldürücü bir zəhəri Mədinəyə, nəzədə tutulan işi yeriə yetirənə göndərib göstəriş verdi ki, onu imama yedirtsin. O nanəcib də məlun oğlunun göstərişini həyata keçirdi. Zəhər imam mübarək bədəninə yayılıb təsirini göstərdi. Beləliklə Seyidüs-Sacidin - Əli ibn Hüseyn (ə) 57 yaşında müqəddəs Mədinədə şəhərində şəhadətə çatdı.
İmam Səccadın (ə) pak bədəni,  Mədinə şəhərində bənzərsiz şəkildə torpağa tapşırıldı. Müxtəlif məntəqələrdən dəstə-dəstə insan kütləsi  onun  cənazəsinin dəfnində iştirak etdi. Hamılıqla həzrətin şəhdətinə görə qəlbi sınıq və hüznlü idi. Məzlum İmamla vidalaşdıqları üçün  göz yaşı tökdülər. İmam Baqir (ə) əziz atasının pak bədənini Bəqi məzarlığında əmisi Müctəbanın məzarının kənarında dəfn etdi.          
Harun Ər-Rəşid həyatda olduğu dövürdə öz oğlu Məhəmməd Əmini özünün canişini təyin etdi. Onun anasının adı Zübeydə idi. Əmindən böyük oğlu Abdullah Məmunu isə Əminin vəliəhdi (vəziri) təyin etdi .
Harunun ölümündən sonra Əmin beş il, xəlifəlik etdi və qardaşını vəliəhdlikdən kənarlaşdırdı. Xorasanda əmirliyə sahib olan Məmun iranlıların köməyi ilə qardaşının ziddinə qiyam etdi. Nəhayət Tahir ibn Zülyəmineyni böyük bir ordu ilə Bağdada göndərdi. Məmun və Əminin qoşunu arasında baş verən döyüş zamanı Əminin qoşunu məğlub oldu. Hicri təqvimi ilə 198-ci il, məhərrəm ayının 25-ci günü Məmunun qoşun başşısı Tahir, Əmini öldürdü və başını Mərvə göndərdi. Bu minvalla abbasi xilafəfi Məmunun əlinə keçdi. (Kamil ibn Əsir: c. 6, s. 287)

sibtayn.com/az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə