Çr07082020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Rəbiül-əvvəl Rəbiül-əvvəl ayının 4-cü günü

Rəbiül-əvvəl ayının 4-cü günü

Peyğəmbərin (s) üç gecə-gündüzdən sonra Sur mağarasından xaric olması
İslamın əziz Peyğəmbəri (s), hicrət zamanlarında Qüreyş başçılarının planlarından təhlükəsiz yerə sığınmaq üçün Sur mağarasında gizləndi. Həzrət Əli (ə) və Peyğəmbərin (s) yaxınlarından bəziəri üç gecə-gündüz o mağaraya gəl-get edirdi. Nəhayət Peyğəmbər (s) rəbiül-əvvəlin 4-cü günü o mağaradan xaric olub Pak Mədinə şəhərinə tərəf hərəkət etdi.
(Vəqayeül-əyyam, s. 216).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə