Bz06072020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Ramazan Ramazan yazıları Quran tilavətinin fəzilətlərindən

Quran tilavətinin fəzilətlərindən

Peyğəmbər səlləllahu ələyhi və alihi buyurub:
“Hər kim Tanrı ilə söhbət etmək istəyirsə Quran oxusun”
(Kənzül-ümmal, c. 21, s. 510, 2257-ci hikmət)
“Evinizi Quran tilavəti ilə nurlandırın; Quranın çox tilavət olunduğu evdə xeyir-bərəkət çoxalar, ev əhlinə sevinc çatar, ulduzlar yer əhlinə işıq saçdığı kimi, (onun) nuru səma əhli üçün işıq saçar.
(Üsuli-kafi, c. 2, s. 610)

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə