Cümə10222021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Əhli-beyt (ə) Hətta Qiyamət də həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısının hədəfi deyil. O, Allaha tərəf gedən müsafirdir

Hətta Qiyamət də həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısının hədəfi deyil. O, Allaha tərəf gedən müsafirdir

 

Hüccətil-İslam Hüseyn Ənsarian moizəsində demişdir: “Həqiqi Əhli-Beyt (ə) davamçısı – aləmlərin mehribanı olan Allaha tərəf gedən xalis müsafirdir.

Hətta Qiyamət belə, Əhli-Beyt (ə) davamçısının həqiqi hədəfi deyildir, onun səfəri İlahi qürbə çatmaq üçündür. Əgər bu müsafirin Qiyamətdə məqsədi İlahi qürb olmazsa, behişt də onun üçün heç bir ləzzətə malik olmaz. Baxmayaraq ki, ondan bəhrələnsə belə.

O zaman ki, Həzrət Asiya (s.ə) imanına görə məhkum olur, möhkəm mismarlarla onu yerə mıxlayırlar. O, bu hadisəni rahat qəbul edir, çünki dərk etmişdi ki, Allaha tərəf gedən müsafirdir.

Həzrət Asiyanın (s.ə) Allaha tərəf səfərini Firon tezləşdirir, ona görə də o, nigaran olmur. Mərifətini, kəramətini, mətanətini göstərir.

Fironun həyat yoldaşı bu həqiqəti dərk etmişdir ki, dünyada hər nə varsa, əldən gedəndir. Çünki Allah insanı Özü üçün xəlq etmişdir.

Deməli insan İlahi eşqi əldə etmək üçün xəlq edilmişdir. Bu, elə bir məsələdir ki, Yer kürəsinin yeddi milyard insanı onu yadından çıxartmışdır. Ancaq, misal üçün, Həzrət Asiya (s.ə) onu rahatlıqla dərk etmişdi”.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə