Cümə09252020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Maraqli Allah-Taalanın (c.c) Musaya (ə) üç tövsiyəsi nələr idi?

Maraqli

Allah-Taalanın (c.c) Musaya (ə) üç tövsiyəsi nələr idi?

Allah-taala Musaya (ə) xitab edərək buyurdu: Ey Musa! Mən səndən ötrü üç şey yerinə yetirirəm və sən də bunun müqabilində üç əməl yerinə yetir. Dedi: Onlar hansılardır? Buyurdu:

1. Mən sənin ixtiyarında minnətsiz olaraq çoxlu nemətlər qoymuşam. Sən də əgər bir kəsə nə isə verdin minnət qoyma.

2. Mən sənin üzr və tövbəni qəbul edirəm, baxmayaraq ki, bir çox itaətsizliyi bilərəkdən yerinə yetirmişsən. Sən də cəfakarların üzrünü qəbul et.

3. Mən səndən sabahın əməlini bu gün tələb etmirəm, sən də sabahın ruzisini Məndən bu gün istəmə.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə