Cümə09252020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Maraqli İlahi eşq nədir?

Maraqli

İlahi eşq nədir?

Feyz Kaşani İlahi eşqlə bağlı buyurur: “Allaha eşq bəsləmək – mənəvi məqamın sonu və mələkut dərəcəsinin hündür qalasıdır. Bəs bu məhəbbət məqamını dərk etmək olmaz, məgər o halda ki, bu məqam eşq meyvəsinin meyvəsi olar: şövq, ünsiyyət, razılıq kimi. Məhəbbətdən əvvəl elə bir məqam yoxdur, məgər məhəbbətin müqəddiməsi olsun: tövbə, səbir, zahidlik kimi. Baxmayaraq ki, məhəbbət Allahın kamal və camalına mərifətdən sonra təcəlli edər, ancaq həmin məhəbbətin müqəddimələrini hazırlamaq bəndə üçün vacibdir. Agah ol ki, ümmətin icması bu qənaətdədir ki, Allah və Rəsuluna (s) eşq bəsləmək vacibdır. O kəslər ki, məhəbbəti itaət kimi təfsir edirlər – düz yolu getməyiblər. Çünki itaət məhəbbətə tabedir və onun meyvəsidir”.

Bir nəfər Həzrət Peyğəmbərdən (s) soruşur: “İman nədir?”. Həzrət (s) buyurur: “Odur ki, Allah və Rəsulu (s) sənin yanında qeyrilərindən daha sevimli olsun”.

Başqa bir hədisdə oxuyuruq: “Bəndə mömin deyildir, məgər o halda ki, mən onun yanında malından, arvadından, övladından və bütün insanlardan daha sevimli olum”.

Həzrət Peyğəmbər (s) buyurur: “Allaha aşiq olun, çünki sizə müxtəlif nemətlərin vasitəsilə ruzi verir. Məni sevin, ona görə ki, Allah məni sevir”.

İslam Peyğəmbəri (s) əyninə qoyun dərisindən köynək geyinən Məsəb ibn Əmiri göstərərək, insanlara buyurur: “Bu kişiyə baxın ki, Allah onun qəlbini nurani etmişdir. Mən onu Məkkədə ata və anasının yanında görmüşəm ki, ona ən pakizə yemək və içəcəklə xidmət edirdilər. Ona ən yumşaq paltarları geyindirirdilər. Ancaq Allaha və Rəsuluna (s) olan eşq onu gördüyünüz vəziyyətə salmışdır”.

Bir ərəb Peyğəmbərin (s) yanına gəlir və soruşur: “Ya Peyğəmbər! Qiyamət nə zaman bərpa olacaqdır?”. Həzrət (s) buyurur: “Onun üçün hansı ehtiyatı hazırlamısan?”. Deyir: “Çoxlu namaz və oruc hazırlamamışam. Ancaq Allaha və Rəsuluna (s) aşiqəm”. Həzrət (s) buyurur: İnsan o kəslədir ki, onu sevir”.

Nəql edilir ki, Həzrət İsa (ə) üç nəfərin yanından keçir ki, bədənləri arıqlamış və rəngləri qaçmışdır. Soruşur ki, sizi nə bu hala salıbdır? Deyirlər: “Cəhənnəm qorxusu”. İsa (ə) deyir: “Allah, əzabdan qorxana aman verər”.

Sonra daha üç nəfərin yanından keçir ki, birincilərə nisbətən daha arıq idilər. Onlara da bu sualı verir və deyirlər ki, behişt şövqü. İsa (ə) deyir: “Allahın öhdəsindədir, haqdırsa, ümid etdiyinizi sizə əta edər”.

Sonra daha üç nəfərin yanından keçir ki, bunlar daha arıq idilər və sanki üzlərində nurdan ayna var idi. Soruşur ki, sizi nə bu hala salmışdır? Deyilər: “Allah Təalaya olan eşq”. Deyir: “Siz – müqərribinlərsiniz”.

Hərəm ibn Həyan deyir: “Mömin o zaman ki, Allahı tanıyar – Ona aşiq olar. Ona aşiq olduğu üçün ona tərəf gedər. Ona tərəf getməyin şirinliyini hiss etdiyi üçün dünyaya istək və axirətə rəğbət gözü ilə nəzər salmaz. O, bədəni ilə dünyada, ruhu ilə axirətdə olar”.

Əmirəl-möminin (ə) buyurur: “Allaha məhəbbət və Haqqa eşq bəsləmək elə bir atəşdir ki, elə bir şeydən keçməz – məgər o halda ki, yandırar. Allahın nuru bir şeyə doğmaz – məgər o halda ki, onu aydınlandırar. Allahın mehi elə bir şeyə əsməz – məgər o halda ki, onu hərəkət etdirər. İlahi su elə bir mayedir ki, hər şey onunla canlanar. Ona görə də hər kim Allahı sevər, Allah mülk və səltənətliyindən hər şeyi ona əta edər”.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə