Çr.ax12102019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Əhlİ-beyt (ə) Əhlİ-Beyt (ə) İmam Mehdi (əc) Məqalə Zühurdan öncə qətlə yetiriləcək “Nəfsi-Zəkiyyə”

Zühurdan öncə qətlə yetiriləcək “Nəfsi-Zəkiyyə”

Hədislərdə İmam Mehdinin (ə.f) “Nəfsi-Zəkiyyə”nin qətlindən sonra zühur edəcəyi bildirilir. Belə ki İmam Sadiq (ə) buyurur: “Qaimin qiyamı Nəfsi-Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi arasında fasilə 15 gecədən çox deyil.”

Şeyx Müfid deyir: “Zühur əlamətlərindən biri də Nəfsi-Zəkiyyənin 70 salehlə birlikdə Kufə yaxınlığında qətlə yetirilməsidir.”
Bəzi hədislərdə qeyd edilir ki, Nəfsi-Zəkiyyə İmam Mehdi (ə.f) tərəfindən təbliğ əmri аlаn şəxsdir və bu şəxs rükn və məqam arasında şəhadətə çatacaq.”

Bəziləri güman edir ki, Nəfsi-Zəkiyyə Abbasi xəlifələrindən olan Mənsurun dövründə qiyam qaldırmış Məhəmməd ibn Abdullah ibn Həsən ibn Əli ibn Əbutalibdir. Amma bu ehtimalın ziddinə bir sıra dəlillər var:

1. Hədislərdə Nəfsi-Zəkiyyənin rükn və məqam arasında öldürüləcəyi bildirilir. Məhəmməd ibn Abdullah ibn Həsən isə başqa yerdə şəhadətə çatmışdır.

2. Bəzi rəvayətlərə əsasən, İmam Mehdinin (ə.f) zühuru ilə Nəfsi-Zəkiyyənin qətlə yetirilməsi arasında zaman 15 gecə  var.

3. Məhəmməd ibn Abdullah ibn Həsən İmam Mehdinin (ə.f) mövludundan öncə qətlə yetirilmişdir.

4. Məhəmməd ibn Abdullahın niyyəti xalis olmamış, “Məqatilüt-Talibin” kitabında bildirildiyinə görə isə bu şəxs "Mehdilik" iddiasında olmuşdur. Atası onu Bəni-Üməyyənin süqutundan və Bəni-Abbas dövləti təsis olunmamış Mehdi (ə.f) kimi tanıtdırırdı.

5. İmam Sadiq (ə) buyurur: “Nəfsi-Zəkiyyə” qətlə yetirildikdən sonra İmam Mehdi zühur edəcək.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə