Çr07082020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Hədİs Ruh oxşayan hədislər Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran

Peyğəmbərin (s) kəlamında mömin, kafir, qəlb və Quran

 Quran onları dərinliklərə aparar, onlara yol göstərər...
Rəsuli-əkrəm (s) buyurmuşdur:

Mömin sınmır
Möminnin hekayəti küləyin yolu üstündə duran sünbülə bənzəyir. Gah yıxılır, gah durur (Mömin dövranın fitnələri nəticəsində titrəyib büdrəyir, lakin sınmır; yenidən hərəkət edir).

Möminin dostluğu
Möminlər dostluq və mehribanlıqda bədənin üzvləri kimidirlər. Biri ağrıyan zaman o birilər də oyaq qalıb narahat olurlar.

Kafir
Kafirin halı düyünün sünbülünə bənzəyir; həmişə tərpənməz olaraq dik qalır, yerindən dartıb çıxarılanla qədər.

Qəlb
Qəlb, küləyin yolu üstündə olan yarpağa bənzəyir (nəfsani istəklər hər an onu o tərəfə-bu tərəfə çevirir.)

Quran
Quran bağlı dəvəyə bənzəyir, onu bağlasalar qalar, boş buraxsalar qaçar (Qurandan möhkəm yapışıb, onu öyrənsələr, dərinliklərinə varsalar, Quran onları dərinliklərə aparar, onlara yol göstərər, ancaq ona etinasız qalsalar, Quran onlardan uzaqlaşar).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə