Çr11132019

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Sizin suallarınız Dəstəmazda bir dəfə yumaq dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

Dəstəmazda bir dəfə yumaq dedikdə, nə nəzərdə tutulur?


DƏSTƏMAZIN HÖKMLƏRİ

SUAL 16: Dəstəmazda bir dəfə yumaq dedikdə, nə nəzərdə tutulur?

CAVAB: Cənab Xomeyni, Ayətullah Təbrizi, Ayətullah Fazil Lənkərani və Ayətullah Məkarim Şirazi: Dəstəmazda bir dəfə yumaqda dəstəmaz üzvünün tamamilə yuyulması nəzərdə tutulur; istər bir ovuc su ilə yuyulsun, istərsə də bir neçə ovuc su ilə. Demək, dəstəmaz üzvü tam şəkildə yuyulduğu təqdirdə, bir dəfə hesab olunur.

(“Tozihul-məsail”, mərcəi-təqlidlər, məsələ 248.)

Ayətullah Xamenei, Ayətullah Sistani, Ayətullah Safi, Ayətullah Nuri Həmədani, Ayətullah Vəhid Xorasani: Dəstəmazda bir dəfə yumağın meyarı insanın niyyətidir. Belə ki, insan bir dəfə yumaq məqsədilə dəstəmaz üzvünə, məsələn, on dəfə (və yaxud on ovuc) su tökərsə, bütünlüklə, bir dəfə hesablanar və onun dəstəmazı batil olmaz.

“Tozihul-məsail”, mərcəi-təqlidlər, məsələ 248; “Əcvibətul-istiftaat”, Ayətullah Xamenei, sual 102; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Nuri Həmədani, məsələ 249; “Tozihul-məsail”, Ayətullah Vəhid Xorasani, məsələ 254.

 
 

Xatırladaq ki, şəri-dini suallara cavablar gənclər və ali məktəb tələbləri tərəfindən irəli sürülüb, 10  mərcəi-təqlidin fətvası əsasında  hazırlanıb və əziz oxuculara təqdim olunur. Bu araşdırmanın tənzimlənməsində aşağıdakı nöqtələr diqqət mərkəzində saxlanılır:
1. Sualların cavabları mənbələrə əsaslanmışdır;
2. Sualların cavablarının dəqiqliyi ilə bağlı xatircəmlik əldə etmək üçün möhtərəm mərcəi-təqlidlərin dəftərxanalarının sual-cavab şöbəsi ilə də əlaqə saxlanılmışdır;
3. Sualların cavablarında imam Xomeyninin fətvası ilə yanaşı, aşağıda adıçəkilən mərcəi-təqlidlərin də fətvaları nəzərə alınmışdır:
–Ayətullah Seyid Əli Xamenei;
–Ayətullah Seyid Əli Hüseyni Sistani;
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Vəhid Xorasani.
–Ayətullah Şeyx Hüseyn Nuri Həmədani;
–Ayətullah Şeyx Lütfullah Safi Qolpayiqani;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədtəqi Bəhcət;
–Ayətullah Şeyx Məhəmmədfazil Lənkərani ;
–Ayətullah Şeyx Mirzə Cavad Təbrizi;
–Ayətullah Şeyx Nasir Məkarim Şirazi;
 
Allah-Taaladan Əhli-beyt (ə) məktəbi və mədəniyyətinin genişlənməsində xidmət göstərən hər bir kəsə tövfiq diləyirik!

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə