Şn03282020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Əhli-beyt ələyhim əs-səlam Həzrət Fatimə binti Məhəmməd (s.ə) Cənnət qadınlarının sərvəri və cahilanə ölüm ?!

Fatimə (s.ə)

Kövsər - Peyğəmbər yadigarı

Kövsər - Peyğəmbər yadigarı

(“Kövsər” surəsinin təfsiri)
Əksər təfsirçilərin nəzərincə Kövsər surəsi Məkkə şəhərində nazil olub. Lakin bəziləri bu sur...

ƏTRAFLI

Loading...

Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (ə) həyatı

Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (s.ə) həyatı

Həzrət Siddiqeyi-Kubranın (s.ə) həyatı

HƏZRƏTİ-ZƏHRA(S.Ə) -nın həyatı

Həzrəti-Zəhra(s.ə)-nın təvəllüdü
Xanım Fatimeyi-Zəhra(s.ə) besətin beşinci ili, cəmadius-sani ayının iyirmisində, Peyğəmb...

ƏTRAFLI

Loading...

Həzrət Fatimə (s.ə)

Əhli-sünnə alimin Fatimeyi-Zəhra (s.ə) haqda nəql etdiyi kəramət

Əhli-sünnə alimin Fatimeyi-Zəhra (s.ə) haqda nəql etdiyi kəramət

Həzrət Fatimeyi-Zəhra peyğəmbərin yeganə övladıdır ki ondan sonra sağ qaldı və onun nəslinin davamçısı oldu. Bu Allahın təqdiri idi ki ima...

ƏTRAFLI

Loading...

Şiə sözü

Cənnət qadınlarının sərvəri və cahilanə ölüm ?!


Əhli-sünnənin hədis qaynaqlarında həzrət Fatimənin (s.ə) cənnət əhli, hətta bütün qadınlardan üstünlüyünə dəlalət edən bir çox hədislərə işarə olunmuşdur. Nümunə üçün bir neçəsini nəzərinizə çatdırırıq:
Buxarinin “Səhih” kitabında belə yazılır:

قال رسول اللّه (ص): فاطمه سیدة نساء أهل الجنة

“Allahın Rəsulu (s) buyurdu: Fatimə (s.ə) cənnət qadınlarının sərvəridir”.
(“Səhih Buxari”, c. 2, səh. 301, “Mənaqibu qərabəti Rəsulillah” fəsli.)
İbn Həcər Heytəmi “Səvaiqul-muhriqə” kitabında 190-191-ci səhifələrdə bir hədisdə Ömər və Əbubəkrin dilindən həzrət Peyğəmbərin (s) həzrət Fatimə (s.ə) ilə söhbətinə işarə edir və belə yazır:


أن النبی(ص) قال لها إن جبریل کان یعارضنی القرآن کل سنة مرة، و أنه عارضنی العام مرتین و لا أراده إلا حضر أجلی و إنک أول أهل بیتی لحاقی الله و أصبری فانه نعم السلف أنا لک...
قال لها : یا فاطمه ألا ترضین أن تکونی سیدة نساء المؤمنین...

“Allah Rəsulu (s) həzrət Fatiməyə (s.ə) buyurdu: Cəbrail Quranı mənə hər il bir dəfə təqdim edərdi (oxuyardı), amma bu il onu mənə iki dəfə oxumuşdur, sanki, əcəlim və ölümüm yaxındır. Qızım, mənə ilk qovuşan şəxs sən olacaqsan!
Ey Fatimə razı deyilsənmi ki, imanlı qadınların ən üstünü olasan...?!”
Cəlaləddin Süyuti “Durrul-mənsur” təfsirində 2-ci cild 42-ci səhifədə yazir:
Peyğəmbər (s) buyurdu: “Bu dörd qadın; İmran qızı Məryəm, Muzahim qızı Asya, Xuvəylid qızı Xədicə, Məhəmməd (s) qızı Fatimə öz zəmanə qadınlarının sərvərləridirlər və onların ən üstünü isə Fatimədir (s.ə)”.
Bizim ələ gətirmək istədiyimiz mətləb bundan ibarətdir:
“Səhih Buxari” kitabı, 2-ci cild 186-ci səhifədə Ayişədən belə nəql edir:


أن فاطمه غضب علی ابی بکر و هجرته و لم تزل مهاجرته حتی توفیت ...

“Fatimə Zəhra son anına kimi birinci xəlifədən narazı idi və eləcə də dünyasını dəyişdi...”.
Əlbəttə, bu çox mühüm məsələ, yəni həzrət Zəhranın (s.ə) Peyğəmbərin (s) canının parası olması (“Səhih Buxari”, c. 2, səh. 308) və onun qəzəbinin Allahın qəzəbi olması (İbn Həcər Heysəmi, “Səvaiqul-muhriqə”, c. 6, səh. 175) bizim bəhsimizin mövzusu deyil.
Bu məqalədə bəhsimizin mövzusu Peyğəmbərdən (s) “imam seçmək və Peyğəmbərin (s) canişininə beyətin bütün möminlərə vacib olması” barədə sadir olmuş bir çox hədislərdir. Bu hədislərin Peyğəmbərə (s) mənsub olması qətidir. O cümlədən aşağıda qeyd olunan iki hədisə işarə etmək olar:
a) “Səhih Müslim”, 6-cı cild 22-ci səhifədə Peyğəmbərdən (s) nəql edir:


 من مات و لیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة

“Hər kim boynunda (bir imamının) beyəti olmadığı halda dünyasını dəyişsə, cahilanə şəkildə ölmüşdür”.
b) Əhməd ibn Hənbəlin “Müsnəd” kitabında (c. 4, səh. 96) nəql olunan hədisə əsasən Peyğəmbər (s) buyurur:


من مات بغیر إمام مات میتة جاهلیة

“Hər kəs imamsız ölsə, cahilanə ölümlə ölmüşdür”.
İndi isə suallarımız bunlardan ibarətdir:
Görəsən, həzrət Zəhranın (s) zəmanə imamı kim idi ?
O, kimə beyət etdiyi halda dünyadan köçdü?
Cənnət qadınlarının sərvərinin cahilanə ölümlə dünyadan getməsi mümkündürmü?
Nəyə görə birinci və ikinci xəlifəyə qarşı qəzəbli idi?...
Lütfən, hər növ kin, şübhə, şeytani fikir və təəssübdən uzaq bir vicdanla bu sualları cavablandırın!

Beynəlxalq “Sibtəyn (ə)” müəssisəsi

http://www.sibtayn.com/az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə