Çr.ax06022020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə Ədəbi yazılar İmam Mehdiyə inanmaq fərziyyədirmi?

Ədəbi yazılar

İmam Mehdiyə inanmaq fərziyyədirmi?

Sual: İmam Həsən Əskərinin (ə) şəhadətindən sonra bəzi şiələr imamətin sona çatdığı fikrindəydilərmi?

Cavab: Əhməd Katib deyir: “Tarixçilərin bir çoxu belə nəql etmişlər ki, şiələrdən bəzisi imamətin dayandırılma və xitam verilməsinə (kəsilməsinə) nail oldular. O cür ki (Allah) elçilər(i) arasında (rəsulluq) dayandırıldı. Həmçinin bəzi rəvayətlərdən də istifadə olunur ki, camaatın ilahi qəzəbə düçar olduqları surətdə imamət və imamın aradan qaldırılması və (imamətə) son verilməsi mümkündür”.

İkinci Cavab:
1. “Miləl və Nihəl”, həmçinin tarix kitablarına diqqət etsək görərik ki, həmin dövrdə şiə cameəsinin əksəriyyəti İmam Mehdinin (ə.f) dünyaya gəlməsi fikrinə etiqad bəsləyirdilər.
2. Şeyx Müfid və başqaları işarə etmişdilər ki, İmam Həsən Əskərinin (ə) vəfatından sonra şiələrin əvvəlcə on dörd firqəyə parçalanmalarına baxmayaraq, qısa müddətdən sonra alim və əshabın yolgöstərmələri ilə hamılıqla İmamlarının (ə.f) varlığı və doğulması əqidəsində müttəfiq oldular. (Müraciət: “Əl-Fusulul-Muxtarəh”, səh.325)
3. İmamətin fasiləsi və onun kəsilməsinin həqiqiliyini sübut etməyə çalışan və bunu iddia edən hədisə diqqətlə baxsaq, iddianın əksini görmüş olacağıq. Həmin hədis İmam Muhəmməd Baqirdən (ə) nəql olunmuşdur. Hədis belədir:

 

إذا غضب اللَّه تبارک وتعالى على خلقه نحّانا عن جوارهم


“Allah-təbarək və taala yaratdıqlarına qəzəblənən zaman bizi onların yaxınlığından (yanından) uzaqlaşdıracaqdır”. (“Kafi”, c.1, səh.343, hədis.31) Bu hədis məhz İmam Mehdinin (ə.f) varlığı və onun qeyb dövrünü sübut edir.
4. Əgər ixtilafın olması məsələnin etibarsızlığını sübut etmək üçün dəlil hesab olunsa, o zaman hər bir işdə, xüsusilə də imamət, xilafət və nübuvvət kimi əsas məsələlərdə də onların etibarsız hesab edilməsi üçün sübut sayılmalıdır. Bir halda ki heç kəs belə bir iddia etməmişdir. Məgər Peyğəmbər (s) xəbər verməmişdirmi ki, o həzrətin ölümündən sonra onun ümməti 73 firqəyə parçalanacaqdır?

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə