Bz.er07132020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Cəmadiüs-sani Cəmadiül-sani ayının 22-ci günü

Cəmadiül-sani ayının 22-ci günü

Əbu Bəkr ibn Əbi Quhafənin ölümü

Hicri təvimi ilə 13-cü ili cəmadius-sani ayının 22-i, Əbu Bəkr ibn Əbi Quhafə 67 yaşında öldü. (Tətimmətul-muntəha; s. 24). O, Peyğəmbərin (s) vəfatından sonra bəni Saidənin nəngin Səqifə üzüvlərinin xəifəliyə seçdiyi ilk şəxsdir. Bu seçim qeyri-obyektiv idi ki, hətta bu cərəyanın əsil ünsürlərindən olan Ömər, deyib: “Əbu Bəkrlə beyət tədbirsiz, məsləhətsiz, diqqətsiz və cahiliyyət  dövründəki kimi oldu. Allah müsəlmanları onun şərrindən qorudu! Hər kəs belə  bir işi təkrar etsə onu öldürün!”. (Sireye ibn Hişam; c-4, səh-308. Əl-ğədir; c-5, s. 370).
Əbu Bəkrin qəsb etdiyi xələfiləiyin müddəti iki il, dörd ay davam etdi. O, bu müddətdə böyük cinayətlər törətdi ki, qələm onu yazmaqda xəcalət çəkir. O, cinayətlərdən bir neçəsini burada qeyd edirik.
1.      Xəlifəliyinfətin qəsbi;
2.      Peyğəmbərin (s) bədəninin bir parçası həzrət Fatimeyi-Zəhraya (s.ə)  etdiyi əzab-əziyyətlər;
3.      Fədəkin qəsbi;
4.      Peyğəmbərin (s) adına düzəltdiyi yalan hədis (həqiqətən biz peyğəmbərlər özümüzdən irs qoymuruq...);
5.      İsamənin ordusuna qarşı ziddiyəti və Peyğəmbəri (s) narahat etməsi;
6.      Peyğəmbərin (s) hədislərini yandırması;
7.      Səqifə hadisələri zamanı həzrət Zəhranın (s.ə) evinə hücum etmə əmrini verməsi;
8.      Xalid ibn Vəlidin dəhşətli cinayətləri qarşısında sükut etməsi və.s . (Bax: “Əbu Bəkr”, Seyid Məhəmməd Həsən Cəvahiri).
Nəql olunur ki, Əbu Bəkr ölümündən qabağ özündən sonra Öməri xəlifə seçməkdən ötrü vəsiyyətnamə yazmaq üçün Osmanı çağırdı. Əbu Bəkr bir kəlmə deyərək bihuş oldu. Ardını Osman özündən yazaraq Əbu Bəkrdən sonra xilafət Ömərə çatacağını bildirdi. Əbu Bəkr yenidən ayılanda Osmanın onun istədiyini yazdığını görüb ona dua etdi. (Şərhe Nəhcul-bəlağə; İbn Əbil-Hədid, c-1, səh-165).
Burada soruşmaq lazımdır: Bəs görəsən nə üçün Peyğəmbər (s) ömrünün son günlərində yenidən öz canişin və vəsisini tanıtmaq üçün üçün kağız-qələm istədikdə bəziləri o həzrətin sayıqladığını dedi və hay-küy edərək bu işə mane oldular?!
Belə nəql olunur ki, Əbu Bəkr ölüm anında etdiyi cinayət və səhvlərinə görə təəssüflənərək dəfələrlə belə deyirdi: “ey kaş Fatimənin (s.ə) evinə hücum etməyəydim”. (Tarixul-uməm vəl-muluk; c-2, səh-619. Kənzul-ə`mal; c-5, səh-63. Mizanul-e`tedal; c-2, səh-215. Lisanul-mizan; c-4, səh-219).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə