Çr.ax09222020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Rəcəb Rəcəb ayının 18-ci günü

Rəcəb ayının 18-ci günü

1. İslamın əziz Peyğəmbərinin (s.ə) övladı İbrahimin vəfatı

2. Mötəmid Billah Abbasinin ölümü

 

Hicrətin 10-cu ili Rəcəb ayının 18-ci günü Peyğəmbərinin (s) övladı İbrahim 1-il 10-aylığında vəfat etdi və Bəqi qəbristanlığında dəfn olundu.
İbn Şəhraşub (Allah ona rəhmət eləsin) ibn Abbasdan rəvayət edir i, bir gün Peğəmbər (s) sağ ayağında imam Hüseyni (ə), sol ayağında isə oğlu İbrahimi oturtmuşdu. Bir dəfə imam Hüseyni (ə) bir dəfə də İbrahimi öpürdü. Bu zaman Cəbrail (ə) nazil oldu və dedi: “Ey Məhəmməd (s)! Allahın sənə salam göndərir və buyurur: bu iki uşağın hər ikisi sənin üçün qalmayacaq və onlardan birini o birinə qurban ver!”.
Peyğəmbər (s) İbrahimin üzünə baxıb ağladı və sonra imam Hüseynin (ə) üzünə baxaraq göz yaşı axıdaraq belə buyurdu: İbrahimin anası Mariyadır. Onun ölümünə məndən başqa kimsə kədərlənməz amma Hüseynin (ə) anası Fatimə (s.ə), atası əmim oğlu Əlidir (ə) - mənimlə ət və qan kimidir. Əgər Hüseyn getsə məndən başqa qızım və əmim oğlu da, kədərlənəcək. Mən öz kədərimi onların kədərindən üstün tturam. Ey Cəbrail! İbrahimi Hüseynə (ə) fəda etdim. Bu hadisədən üç gün sonra İbrahimin ruhu Cənnətə tərəf qanad açdı və Peyğəmbər (s) onun qəmindən dağlanaraq kədərləndi. (Mənaqibi ali əbi Talib (ə); c.3, s.234).
2.    Mötəmid Billah Abbasinin ölümü
Bir rəvayətə əsasən Hicrətin 279-cu ili Rəcəb ayının 18-ci günü Bəni Abbas xəlifələrindən biri olan 48 yaşında Mötəmid Billah Abbas öldü. (Vəqayeul-əyyam; s.331). Mötəmid Billah, təqribən 23 il xilafət etdi. Bu müddət ərzində müxtəlif hadisələr baş verməsinə baxmayaraq Mötəmid həmişə eyş-işrətlə məşğul idi və onun əxlaqi fəsadı son həddə çatmışdı. Xalqın çətinliyinə əsla fikir vermirdi. Hökumət işlərini qardaşı Əbu Əhməd Müvəffəqə tapşıraraq özü heç bir işə qarışmırdı və xilafətdə adından başqa heç bir şey onun üçün qalmamışdı. (Tətimmətul-muntəha; s.429).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə