Cm.ax07162020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şə`ban Şəban aynın 1-ci günü

Şəban aynın 1-ci günü

Mötəz Abbasinin həlakı

Hicir təqvimi ilə 255 –ci il, şəban ayının ilk günü bəni-abbas xəlifələrindən biri Mötəz Billah cəhənnəmə vasil oldu. Onun hökümətdə olduğu dövr dörd il altı ay  sürdü. Onun ən böyük cinayəti İmam Hadini (ə) şəhadətə çatdırmaq oldu.
Mötəz Abbasi həmişə türklərlə mübarizədə idi.  Onların sərkərdələrini qətl edirdi. Bu üzdən hicri təqvimi ilə 255 –ci il, rəcəb ayının 27-ci günü Saleh ibn Vüsəyfin sərkərdəliyi ilə bir qrup türk onu əhatə alıb onu danlamağa tənqid etməyə başaldılar, ondan mal tələb etdilər. Nəhayət onu qəsrdən çölə çıxarıb qızmar günəşin altında ayaqyalın saxlayıb, ardıcıl döydülər. Beləliklə onu xilafətdən çıxartdılar. Sonra ona üç gün su və yemək vermədilər və beləcə həlak oldu. (Murucüz-zəhəb, c. 4, s. 202 – Tətimmətül-müntəha, s. 408)

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə