Cm.ax07162020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şə`ban Şəban ayının 18-ci günü

Şəban ayının 18-ci günü

İmamzamanın (əc) üçüncü xüsusi naibi Hüseyn ibn Ruh Novbəxtinin  vəfatı

Hicri təqvimi ilə 326-cı il, şəban ayının on səkkinci günü  İmamzamanın (əc) üçüncü xüsusi naibi Hüseyn ibn Ruh Novbəxti, Bağdad şəhərində vəfat etdi və elə orada dəfn olundu. (Qəlaidun-nuhur: c.Şəban, səh. 364)
O, ağıl və görüş, təqva  və fəzilət baxımından bütün müxtəlif  firqələr arasında şöhrət qazanmışdı. İmamzamanın (əc) ikinci naibi Məhəmməd ibn Osman zamanı onun tərəfindən bir sıra işlərin icrasına təyin olumuşdu. Hüseyn ibn Ruh, 21 il ərzində naiblik etdi. Vəfatından öncə Əli ibn Məhəmməd Samirini özündən sonra İmamzamanın (əc) naibi kimi təyin etmək də, onun öhdəliyinə düşən vəzifə idi.(Əl-ğeybə, Şeyx Tusi: səh. 368 – Biharül-ənvar, c. 51, səh. 354).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə