Cm.ax07162020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şə`ban Şəban ayının 19-cu günü

Şəban ayının 19-cu günü

“Bəni-müstələq”  hadisəsi

“Bəni-müstələq”  hadisəsi, hicri təqvimi ilə 6-cı il, şəban ayının on  doqquzuncu günü baş verib. (Vəqyeül-əyyam, səh. 367- Feyzül-əllam,  səh. 349)
Qüreyşin qonşuluğunda yaşayan bəni-müstələq tayfası,  xuzaə qəbiləsinin bir qrupu hesab olunur. Müstələq, Məkkə və Mədinə arasında yerləşir. Bəni-müstələq, çalışırdı ki, silah və güc toplayıb Mədinəni mühasirəyə almaq istəyrdi.  Onun kimi digər fitnələri də yatıran islamın əziz peyğəmbəri (s) min nəfərə çatan köməkçiləri ilə birlikdə onların qəbiləsinə tərəf hərəkət etdi. Mərisi quyusu yanında onlarla üzbəüz oldular. Bu hadisədə müsəlmanlardan bir, kafirlədən on nəfər həlak oldu. Müsəlmanların müqabilində davam gətirməyən kafirlər qaçmağa üz tutub dağılışdılar. (Əl-müəssətül-kubra fi ğəzəvatil-Nəbiyyil-ə`zəm (s), c. 3, səh. 12).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə