Cümə09182020

Son yeniləməBz.er, 03 İyul 2017 4pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Ramazan Təqvim Ramazan ayının 1-ci günü

Ramazan ayının 1-ci günü

Mərvan ibn Həkəmin ölümü

Hicri təqvimi ilə 65-ci il ramazan ayının ilk günü Mərvan 81 yaşında Şam şəhərində cəhənnəmə vasil oldu. (Tətimmətül-əimmə, səh. 109)
O, Həkəm ibn Əbilasın oğlu idi. Onun ləqəbi “Vəzğ ibn Vəzğ”  idi. O və atası, Peyğəmbərin (s) lənətini qazanmışdılar. Hətta Aişə Mərvana dedi: Şəhadət verirəm ki, Peyğəmbər (s) sənin atanı lənətlədi, bir halda ki, sən onun sülbündə idin.”
Allah, Peyğəmbər (s), onun Əhli-beyti (ə), xüsusən də Əmirəlmöminlə ciddi düşəmlik edirdi. Osman ibn Uqabın  əmisi Həkəm, Mərvanın ölvadları ilə birgə  Allahın Rəsulu (s) ilə açıq –aşkar düşmənik etmək üçün Taiyə gəldilər. Amma Osmanın xəlifəliyi dövründə onlar qanun və Peyğəmbərin əmrinin əksinə olaraq Taifdən Mədinəyə qaytarıldılar.  Osman da Afriqiyyə xümsünü Mərvana verib Fədəyi də onun ixtiyarında qoydu.
Mərvan Osmanın xəlifəliyi dövründə çoxlu fitnələr qaldırdı. Nəhayət onun özü də Osmanın qətlini həyata keçirənlərdən birinə çevrildi. Mərvan ondan sonra “Cəməl” döyüşündə də Aişə ilə birlikdə idi. Döyüş  zamanı Təlhəyə bir ox vurub ölürdü. Əmirəlmömininin (ə) qoşununun qələbəsindən sonra Mərvan da əsir düşdü. Amma Hüseyni (ə) şəfatəçi qərar verdi və Əmirəlmöminin də onu azad etdi. Bəzi şəxslər o həzrət dedilər: “ Ondan beyət al! Buyurdu: Həqiqətən onun əli yəhudinin əlidir. Yəhudlər isə hiylədə tanınıblar”.
Mərvan, “cəməl” döyüşündən sonra Müaviyyəyə qoşuldu. Şəhərin hakimliyi hər zaman ona tapşırılsaydı  Əmirəlmöminin Əlini (ə) səbb etmək məsələsini yaymaq üçün şox çalışırdı. O, hər cümə Peyğəmbərin (s) minbərinə qalxır, mühacir və ənsarın hüzurunda Əmirəlmömininə (ə) səbb edirdi. Mərvan, Müaviyə ibn Yəzidin ölümündən sonra onun yerinə oturub onun arvadını da öz əqdinə keçirdi. Doqquz ay xəlifəlikdən sonra Yəzidin arvadı onun yeməyinə zəhər qatdı və o, lal oldu. Nəhayət onun ağzı üstünə yastıq qoyub, cəhənnəmə vasil olunadak kənizlərlər onun üstündə oturdular. (Tətimmətül-müntəha, səh. 101).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə