Çr.ax08092022

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şəvval Ramazan ayıının 5-cü günü

Ramazan ayıının 5-cü günü

1. Əmirəlmöminin (ə) qoşununun Süffeyn müharibəsinə tərəf  hərəkəti
2. Həzrət Müslüm ibn Əqilin Kufə şəhərinə daxil olması

1. Əmirəlmöminin (ə) qoşununun Süffeyn müharibəsinə tərəf  hərəkəti
Hicri təqvimi ilə 36-cı il, şəvval ayının beşinci günü Əmirəlmöminin Əli (ə) Süffeynə getmək üçün  hazır oldu. O, Əbu Məsud Əqəbə Amir Ənsarini Kufədə özünün canişini təyin etdi. Həzrət, yol boyu, Mədain və Ənbar şəhərlərindən keçdi. (Vəqayeül-əyyam: s. 77)
2. Həzrət Müslüm ibn Əqilin Kufə şəhərinə daxil olması
Hicri təqvimi ilə 60-cı il, şəvval ayının beşinci günü, İmam Hüseynin (ə) möhtərəm nümayəndəsi həzrət Müslüm (ə), Kufə şəhərinə varid oldu. (Feyzül-üllam:  s. 69 – Vəqayeül-əyyam: s. 77)
O, Kufəlilərin dəvətini və onların nə qədər sadəqətli olduqları haqqında məlumat əldə etmək üçün bu şəhərə gəlmişdi. Çünki bu şəhərin əhalisi öncədən bol məktublar yazıb bəni-üməyyə hökuməti ilə mübarəzə aparmaq üçün İmamı oraya gəlməsini isətmişdilər.
Müslüm şəhərə daxil olanda ilk öncə onların İmamın Kufəlilərin qiyam emətis üçün onların dəvətindən bəhs edən naməsini oxudu.  Az bir zamanda on səkkiz min nəfər onunla beyət etdi.  Həzrət Müslüm də camaatın genişmiqyaslı beyətini İmama çatdırdı. Amma bir az keçdikdən sonra Kufəlilər ibn Ziyadın təbliğatının təsiri, hiyləsi və təhdidi ilə həzrət Müslümlə etdikləri beyəti görməzdən gəlib onu tənha qoydular. Kufədə tənha qalan Müslüm (ə), ibn Ziyadın məmurları tərəfindən tutulub əsir edildi  və son dərəcə məzlumcasına şəhadətə çatdırıldı.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə