Cm.ax08112022

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Şəvval Şəvval ayının 4-cü günü

Şəvval ayının 4-cü günü

Bəzi tarixçilərin nəzərinə əsasən “Hüneyn” döyüşü
Bəzi tarixçilərin nəzərinə əsasən “Hüneyn” döyüşü hicri təqvimi ilə səkkizinci il, şəvval ayının dördüncü günü, Məkkənin fəthindən sonra baş verib. (Vəqayətül-əyyam: s. 75 – Müstədrəki səfinətil- bihar: c.6. s. 65) Bu hadisə kitabın ramazan ayının 29-cu gününün təqvimində təfsilatı ilə bəyan etmişik. Arzu edənlər ona müraciət edə bilərlər.

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə