Cümə03052021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir

Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir

 • Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir

  Hədis 1: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala yalnız rəhimli bəndələrinə rəhm edər.”
  * * *
  Hədis 2: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qadının bərəkətli olmasının əlaməti budur ki, elçiliyi asan, mehriyyəsi isə yüngül olsun.”
  * * *
  Hədis 3: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Bu dünyada sizin üçün bir müsafirin azuqəsi qədər olan mal kifayətdir.”
  * * *
  Hədis 4: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah-təala behişti nə dediyinə və onun haqqında nə deyildiyinə əhəmiyyət verməyən pis danışıqlı adamlara haram etmişdir.”
  * * *
  Hədis 5: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Sizin ən yaxşınız dünyaya daha rəğbətsiz, axirətə isə daha rəğbətli olanınızdır.”
  * * *
  Hədis 6: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Qardaşın (öz din) qardaşına olan gizli duası rədd ediləsi deyil.”
  * * *
  Hədis 7: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Dünya möminin zindanı, kafirinsə behiştidir.”
  * * *
  Hədis 8: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allah o kəsə rəhmət etsin ki, sözlərindən artığını saxlayar, malının artığını isə sədəqə verər (paylayar).”
  * * *
  Hədis 9: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Alimin iki rəkət namazı, alim olmayan adamın yetmiş rəkət namazından üstündür.”
  * * *
  Hədis 10: Həzrət Məhəmməd (s) buyurur: “Allaha diqqətlə qılınan iki rəkət namaz, Allahdan qəflətdə qılınan min rəkət namazdan üstündür.”