برخى ويژگى‏ هاى مجالس عزادارى

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

مرحوم شيخ جعفر شوشترى (ره) در خصائص الحسينيه چنين مى‏نويسد:
»مجالس عزادارى امام حسين‏ عليه السلام همانند بارگاه و مرقد شريف آن حضرت است كه محل اجابت دعا مى‏باشد. در هر محفل و مجلسى كه دلها به ياد او نرم و خاضع شود مرقد نورانى امام حسين‏ عليه السلام خواهد بود. مجلس عزادارى امام حسين ‏عليه السلام معراج سوگواران و شيفتگان آن حضرت است. زيرا محل فرود صلوات و رحمت خاص الهى براى آمرزش گناهان بوده و موجب بالا رفتن درجات آن مى‏گردد، در اين مجالس اگر يك نفر مورد چنين لطفى واقع شود، اميد است كه اين لطف و رحمت الهى، ديگران را نيز در برگيرد و تمام اهل مجلس را كه در آن هدف شريك هستند بهره‏ مند سازد«.(17)
_________________________________________
17) خصائص الحسينيه: ص256.