زندگینامه استاد عباس امام جمعه

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

 

عباس امام جمعه
متولد 1345 تهران ، تحصيلات : کارشناس علوم قرآن و حديث

شغل : عضو شوراي عالي قرآن صدا و سيما

نام اساتيد : مرحوم محمدي ، مولائي و عليمرداني .

شروع فعاليت : او ابتدا با نوارهاي قاريان مصري و تقليد از آنها شروع کرد. وي سپس از محضر استاد مرحوم حاج بيوک محمدي کسب فيض کرد. بعد از چندي به جلسات ديگر راهنمايي شد و پس از آن نزد استاد عليمرداني به فراگيري يک دوره کامل تجويد تئو ري پرداخت و پس از گذشت چند ماه که آمادگي بيشتري پيدا کرد به جلسه استاد مولائي معرفي شد.