دعاى اصحاب كهف

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

داستان اصحاب كهف را خوانده و شنيده ايم . گروهى از جوانان موحد و خداپرست كه از جو كفرآميز جامعه و حكومت پليد زمان نفرت دارند و به خشم آمده اند راهى كوه و بيابان مى شوند تا بتوانند با آزادى خدا را عبادت كنند و با حق تعالى انس گيرند. وقتى كه مسير را پيمودند و به غار پناه بردند، در آن جا دست به دعا برداشتند و چنين گفتند:


ربنا اتنا من لدنك رحمة و هيى ء لنا من امرنا رشدا (1) ؛
بارالها از نزد خودت به ما رحمت ده و رشد و پيشرفت در كار براى ما مهيا كن .
طالبان رحمت الهى و راهيان رشد و ايمان و نيكبختى و هدايت الهى ، شايسته است اين دعا را زمزمه كنند.
------------------------------------------
1- كهف (18) آيه 10.
-------------------------------------
منبع: كتاب دعاهاى قرآن، حسین واثقى.