3 ربيع الاول

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

به آتش كشیدن خانه خدا توسط سپاهیان شام
در سوم ربیع الاول سال 64 هـ .ق. سپاهیان شام به فرماندهی حَصین بن نُمیر شهر مكه معظمه را محاصره كردند و با منجنیق‌هایی كه در بلندی های بیرون شهر نصب كرده بودند آن را هدف قرار دادند و حتی مسجد الحرام و كعـبه را نیز سنگ باران و سـپس به آتـش كشیـدند. این محاصره تا هلاكت یزید در 14 ربیع الاول همان سال ادامه داشت.