16 ربيع الاول

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

ورود اهل بیت امام حسین (علیه السلام) به شام

در كتاب كامل بهایی نقل شده است كه اسرای اهل بیت (علیهم السلام) در روز شانزدهم ربیع الاول سال 61 هـ .ق. یعنی 66 روز پس از شهادت امام حسین (علیه السلام) وارد شهر شام شدند؛ البته آن چه مشهور است، ورود اسرای اهل بیت(علیهم السلام) در اول ماه صفر بوده است كه علاقه ‌مندان را برای مطالعه بیشتر به روز شمار اول ماه صفر ارجاع میدهیم.