آيا حضرت فاطمه‏ عليها السلام داراى عصمت بودند؟

در اثبات عصمت حضرت زهرا  عليها السلام آيه شريفه تطهير و شهادت خداى تعالى به پاكى و طهارت اهل بيت‏عليهم السلام  براى ما كافى است. در اين زمينه به اين روايت كه اميرمؤمنان به اين آيه دليل آورده ‏اند توجه فرماييد!

بعد از غصب فدك و مناظره حضرت فاطمه با خليفه اول، اميرالمؤمنين على  عليه السلام نيز پس از سخنرانى و خطبه فاطمه‏ عليها السلام در مسجد، به آنجا رفت و از جمله سخنانش خطاب به ابوبكر فرمود:
اى ابابكر! بگو ببينم قرآن خوانده‏اى؟
ابوبكر: بلى خوانده‏ام.
على  عليه السلام: بگو ببينم آيه تطهير: «انما يريداللَّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا»، در حق ما نازل شده، يا در حق ديگران....؟
ابوبكر: در حق شما نازل شده.
على  عليه السلام: اگر كسى شهادت دهد كه فاطمه  عليه السلام كار بدى انجام داده چه  مى ‏كنى؟ آيا شهادت او را  مى ‏ پذيرى يا نه؟
ابوبكر: بلى،  مى ‏ پذيرم و براى فاطمه  عليها السلام مانند ديگران حد جارى  مى ‏كنم. 
على  عليه السلام: در اين صورت در پيشگاه خدا كافر  مى ‏شوى.
ابوبكر: چرا؟
على  عليه السلام: زيرا در اين فرض، تو شهادت خدا را كه به پاكى فاطمه‏ عليها السلام گواهى داده قبول نكرده و گواهى مردم را گرفته‏اى، همانطورى كه شهادت خدا و پيامبر  صلى الله عليه وآله را در اين مورد ناديده گرفته و فدك را از فاطمه  عليها السلام به يغما برده اى؟
اى ابوبكر! مگر فدك در دست فاطمه  عليها السلام نبود؟ چرا و چگونه چيزى كه در دست او است، از او بينه و شاهد  مى ‏ خواهى؟
مردم چون اين مناظره و سخنان على و ابوبكر را  مى ‏ شنيدند، بر روى يكديگر نگاه كرده و گفتند: سوگند به خدا كه حق با على  عليه السلام است.

حديث «غضب فاطمه ‏ عليها السلام‏ »
مورد ديگر در اثبات عصمت حضرت فاطمه اين روايت است:
رسول خدا صلى الله عليه وآله در حق فاطمه زهرا عليها السلام فرمود:
«اى فاطمه! همانا خداوند به غضب تو غضب  مى ‏كند و به رضايت تو راضى  مى ‏شود».(97)
حاكم نيشابورى و ابن حجر هيث مى ‏ بعد از نقل اين حديث تصريح به صحت آن نموده‏اند.(98)
حال اگر در تمام مواردى كه حضرت زهرا عليها السلام غضب كرده يا راضى شده خداوند نيز غضب كرده و راضى خواهد بود، اين، دليل بر عصمت حضرت از هر گونه اشتباه و سهو است و در نتيجه سخنان او براى ما حجت است.

مواردى از بيان فلسفه احكام توسط حضرت زهرا عليها السلام را ذكر كنيد
حضرت زهرا  عليها السلام در شرح بعضى از احكام الهى فرمودند:
ايمان به جهت دورى از شرك‏
«پس خداوند ايمان را بر پاكى شما از شرك قرار داده است»(99).
حرمت شرك به جهت اخلاص در ربوبيّت‏
«و خداوند شرك را بر مردم حرام كرد تا اين كه مردم در ربوبيّت خداوند اخلاص داشته باشند»(100).
نماز ، مايه دورى از كبر
«و خداوند نماز را واجب كرد براى اين كه شما را از كبر منزه سازد»(101).
زكات ، مايه تزكيه نفس و نمو در مال‏
«و خداوند زكات را براى شما واجب كرد تا نفستان را تزكيه و پاك كرده و روزى‏تان را رشد و وسعت دهد»(102).
روزه ، مايه تثبيت اخلاص‏
«و خداوند روزه را براى شما واجب كرد تا ضمانتى براى اخلاص شما باشد»(103).
حج ، مايه تحكيم دين‏
«و حجّ را براى تحكيم دين واجب كرد»(104).
عدالت ، به جهت پيوند دل‏ها
«و عدالت را در جامعه قرار داد تا دل‏ها به هم پيوند داده شود»(105).
اطاعت از اهل بيت ‏عليهم السلام باعث نظم جامعه‏
«و خداوند اطاعت از ما اهل بيت را موجب نظام امت قرار داده است»(106).
امامت اهل بيت‏ عليهم السلام ، ايمن از تفرقه‏
«و خداوند امامت ما را مايه ايمنى از تفرقه قرار داده است»(107).
جهاد مايه عزت اسلام و ذلّت كفر
«جهاد را به جهت عزت اسلام (و ذلت كفار و منافقان) واجب كرد»(108).
صبر ، وسيله‏اى براى پاداش‏
«وصبر را وسيله‏اى به جهت استحقاق و مستوجب اجر شدن قرار داد»(109).
امر به معروف مصلحتى عمو مى ‏
«خداوند امر به معروف را به مصلحت عمو مى ‏ مردم قرار داد»(110).
نيكى به پدر و مادر در جلوگيرى از غضب الهى‏
«نيكى به پدر و مادر منشأ جلوگيرى از غضب خداست»(111).
صله رحم ، وسيله طول عمر
«و صله رحم موجب طولانى شدن عمر انسان‏ها و زياد شدن عدد مردم قرار داد»(112).
قصاص ، مانع از خونريزى‏
«و قصاص را به جهت جلوگيرى از خونريزى قرار داد»(113).
«و براى شما در قصاص ، حيات و زندگى است ، اى صاحبان خِرد!»(114)
در معرض آمرزش قرار گرفتن با وفاى به نذر
«و وفاى به نذر را به جهت در معرض مغفرت قرار گرفتن ، واجب كرد»(115).
كامل فروختن به جهت ضايع نشدن حق مردم‏
«و پر دادن پيمانه ‏ها و ترازوها را براى دگرگونى كم فروشى قرار داد».(116)
نهى از شرب خمر به جهت دورى از پليدى‏
«و نهى از شرب خمر را به جهت پاكى از پليدى قرار داد»(117).
اثر لذت از شرب خمر
از حضرت زهرا عليها السلام  نقل شده كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرمود:
«هركس جرعه‏اى از شراب را بياشامد و از آن لذت ببرد تا چهل شبانه روز نمازش قبول نمى ‏گردد»(118).
اجتناب از ناسزاگويى به جهت دورى از لعنت‏
«و دورى جستن از نسبت ناروا به ديگران را، به جهت اجتناب از لعنت قرار داد»(119).
نهى از سرقت به جهت عفّت‏
«و ترك دزدى را به جهت تثبيت عفت نفس و حفظ آن از طمع به مال مردم قرار داد»(120).
عواقب سستى در نماز
از حضرت زهرا عليها السلام  نقل شده كه به پدرش عرض كرد:
«اى پدرم! چيست جزاى مردان و زنانى كه نسبت به نمازشان سستى  مى ‏كنند؟
حضرت فرمود: اى فاطمه! هركس از مردان و زنان كه به نمازشان سستى كنند خداوند آنان را به پانزده خصلت مبتلا  مى ‏كند؛ شش خصلت از آن در دار دنيا و سه خصلت از آن هنگام مرگ و سه خصلت هم در قيامت است هنگا مى ‏ كه از قبرش بيرون  مى ‏آيد.
اما شش خصلتى كه در دار دنيا به آن مبتلا و گرفتار  مى ‏شود: اول اين كه خداوند بركت را از عمرش  مى ‏برد ، و نيز بركت را از روزى اش بر مى ‏ دارد ، و خداوند عزوجل چهره صالحان را از صورتش بر مى ‏ دارد ، و هر عملى را كه انجام  مى ‏دهد بر آن اجرى قرار نمى ‏دهد ، و دعايش را به طرف آسمان بالا نمى ‏برد ، و ششم اين كه براى او بهره‏اى در دعاى صالحان نيست.
و امّا خصلت‏ه ايى كه هنگام مرگ به آن‏ها  مى ‏رسد؛ اول آن‏ها خوار از دنيا  مى ‏رود ، و دوم اين كه گرسنه  مى ‏ميرد ، و سوم اين كه تشنه از دنيا  مى ‏رود ، به حدّى كه اگر از چشمه‏هاى دنيا بنوشد عطشش برطرف نمى ‏شود.
و امّا خصلت‏هايى كه در قبر به آن‏ها  مى ‏رسد؛ اول آن كه خداوند فرشته‏اى را بر او مأمور  مى ‏كند كه در قبرش او را آزار دهد. و دوم اين كه قبرش را بر او تنگ  مى ‏كنند. سوم اين كه قبرش را تاريك  مى ‏گرداند.
و امّا آن خصلت‏ه ايى كه در روز قيامت هنگام خروج از قبرش به او  مى ‏رسد؛ اول آن كه خداوند فرشته‏اى را بر او مأمور  مى ‏كند كه به صورت ، او را  مى ‏كشاند در حالى كه مردم به او نظاره  مى ‏كنند. و دوم اين كه از او حساب سختى خواهندكشيد.و سوم اين كه خداوند به او نظر نمى ‏كند و اعمالش را پاك نمى ‏گرداند و براى او عذاب دردناكى است».(121)(122)؛
--------------------------------------------------------------------------
97) مستدرك حاكم، ج 3، ص 154 ؛ المعجم الكبير، ج 1، ص 108 و... .
98) مجمع الفوائد، ج 9، ص 203.
99) بحارالانوار ، ج 29 ، ص 220 ، ح 8.
100) همان.
101) همان.
102) همان.
103) همان.
104) همان.
105) همان.
106) همان.
107) همان.
108) همان.
109) همان.
110) همان.
111) همان.
112) همان.
113) همان.
114) بقره / 179.
115) همان.
116) همان.
117) همان.
118) لسان الميزان ، ج 2 ، ص 45.
119) بحارالانوار ، ج 29 ، ص 220 ، ح 8.
120) بحارالانوار ، ج 29 ، ص 220 ، ح 8.
121) مستدرك الوسائل ، ج 1 ، ص 171 - 172.
122) فسلفه احكام از ديدگاه حضرت زهرا، از آقاى رضوانى‏

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

کلیپ های در حال مشاهده

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa

نسخه اندرویدی کتاب العروة الوثقي والتعليقات عليها

اطیب البیان فی تفسیر القرآن

کوتاه و شنیدنی

انار بهشتی برای حضرت زهرا سلام الله علیها - حجت الاسلام کافی

مدت زمان فايل : 8 دقيقه و 40 ثانیه

حجم فایل : 2.06 مگا بایت

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

5 جمادی الاول

ولادت با سعادت حضرت زینب (سلام الله علیها) در روز پنجم جمادی الاول سال پنجم هـ.ق ولادت با...


ادامه ...

6 جمادی الاول

وقوع جنگ موته در ششم جمادی ‌الاول سال 8 هـ .ق. جنگ موته به وقوع پیوست. علت وقوع...


ادامه ...

10 جمادی الاول

وقوع جنگ جمل روز دهم جمادی‌الاول سال 36 هـ .ق جنگ جمل روی داد كه نتیجه آن پیروزی...


ادامه ...

13 جمادی الاول

شهادت حضرت فاطمه‌ زهرا‌ (سلام الله علیها) بنا بر نقل پاره‌ای از روایات، شهادت حضرت فاطمه زهرا(سلام الله...


ادامه ...

15 جمادی الاول

١ ـ ولادت با سعادت حضرت امام زین العابدین (علیه السلام)٢ ـ درگذشت ولید بن عبدالملك مروان1ـ...


ادامه ...

29 جمادی الاول

وفات محمد بن عثمان سمری، دومین نایب خاص امام عصر(علیه السلام) در بیست و نهم جمادی‌الاول سال 305...


ادامه ...
012345

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو مداحی فاطمیه

قرآن كريم


سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page