امام صادق (عليه السلام) و انديشه ‏هاى انحرافى

(زمان خواندن: 7 - 13 دقیقه)

عمادالدين مروج زنادقه
واژه زنادقه جمع زنديق است. اين كلمه ريشه فارسى دارد و در اصل‏«زند دين‏» زن دين بود. مزدكيان (1) خود را زند دين ‏مى ‏ناميدند. طريحى در مجمع البحرين مى‏نويسد: زنادقه گروهى ازمجوسيان بودند. سپس اين كلمه برهر ملحدى در دين استعمال‏ گرديد. (2)
در بين مردم چنين شهرت يافته كه زنديق كسى است كه به هيچ دينى‏ پاىبند نيست و قائل به دهر است. و درحديث آمده است: زنادقه ‏همان دهريه هستند كه مى‏گويند: نه خدايى وجود دارد و نه بهشت وجهنمى. دهر است كه ما را مى‏ميراند. (3) از گفت و گوى امام ‏موسى بن جعفر(ع) با هارون الرشيد بر مى ‏آيد كه زنديق به كسى ‏گفته مى‏شود كه خدا و رسولش را رد كند و به جنگ با آن‏هابپردازد. (4)
اولين كسى كه ملحد گشته و زنديق شد ابليس بود. (5)
ملحدين و دهريان مناظرات و گفت‏وگوهايى با پيامبر اسلام(ص)داشتند كه علامه طبرسى دركتاب الاحتجاج (6) به بخشى از آن‏هااشاره كرده است:
امام صادق(ع) مناظراتى طولانى و گفت‏گوهاى بسيارى با ابن‏ ابى‏ العوجاء، ابوشاكر ديصانى، زنديق مصرى و برخى ديگر از سران ‏زنادقه داشت و به عقايد انحرافى آن‏ها پاسخ مى‏داد. پيش از آن كه‏به برخى از گفت‏گوهاى آن حضرت با زنادقه اشاره كنيم، نگاهى به‏افكار دو نفر از سران زنادقه مى‏افكنيم:
رهبران زنادقه
يكى از رهبران زنادقه، عبدالكريم بن ابى ‏العوجاء است. وى ازشاگردان حسن بن ابى الحسن بصرى بود و بر اثر افكار انحرافى كه ‏داشت، از دين و توحيد منحرف شد. (7)
ابن ابى‏ العوجاء با چند نفر از دهريون در مكه پيمان بست تا باقرآن معارضه كنند. او در يكى از سفرهاى خود به مكه، هنگامى  عظمت امام صادق(ع) در بين مردم مواجه مى‏شود، از روى كينه وحسد داوطلب مى‏شود تا به نمايندگى از ابن طالوت، ابن الاعمى وابن المقفع; امام را در نزد مردم شرمنده كند اما با پاسخ ‏كوبنده امام صادق(ع) مواجه و سرافكنده مى‏شود و مفتضحانه به نزددوستان خود برمى‏گردد. وى سرانجام به دستور منصور، توسط فرماندار كوفه محمدبن سليمان به زندان افتاد. گروهى نزدمنصور رفتند و به شفاعت او برآمدند. منصور به درخواست آن‏ها پاسخ مثبت داد و در نامه اى به فرماندار، دستور آزادى ابن‏ ابى‏ العوجاء را صادر كرد. پيش از آن كه نامه به كوفه برسد،منصور دستور داد تا ابن ابى‏ العوجاء را گردن بزنند. ابن‏ ابى‏ العوجاء هنگام مرگ گفت: اكنون بيمى از كشته شدن ندارم، زيرامن چهارهزار حديث جعل و حلال را حرام و حرام را حلال نموده ‏ام ودر ماه رمضان شما را به روزه خوارى كشانده‏ ام و در روز عيد فطر وادار به روزه گرفتن كرده ‏ام. (8)
ابوشاكر يكى ديگر از رهبران زنادقه است كه افكار انحرافى‏اش‏بسيارى از مسلمانان را دچار شبهه و شك و ترديد كرد. وى قائل به‏خداى نور و خداى ظلمت‏بود.
ابوشاكر گفت‏گوهاى بسيارى با ياران امام صادق(ع) داشت. او درمدينه با امام صادق(ع) مناظره و گفت‏وگو كرد كه نتيجه ‏اش شكست ‏علمى و رسوايى بود. (9)
مناظره هشام با ابوشاكر ديصانى
هشام بن الحكم مى‏گويد: روزى ابوشاكر ديصانى به من گفت: آيه‏اى‏در قرآن است كه باعث تقويت نظر و انديشه ماست. گفتم: اين آيه‏كدام هست؟ ابوشاكر گفت: (هوالذى فى‏السماء اله وفى‏الارض‏اله) (10) ; اوست كه در آسمان خداست و در زمين خدا. هشام‏ مى‏گويد: متحير ماندم كه در جواب او چه پاسخى بدهم. ايام حج فرارسيد و روانه خانه خدا شدم. با امام صادق(ع) ملاقات و عرض كردم‏كه ابوشاكر چنين مى‏گويد و برداشت او را از آيه بيان كردم. امام‏ صادق(ع) فرمود: اين سخن، سخن زنديق است. هرگاه نزد او رفتى، ازاو بپرس: نامت در كوفه چيست؟ او خواهد گفت: فلان. بگو: نامت دربصره چيست؟ بازهم همان نام را تكرار مى‏كند. بگو: خداى ما نيزچنين است. خداى ماهم در آسمان «اله‏» است و هم در زمين‏«اله‏».
هشام مى‏گويد: (به كوفه) برگشتم و بدون هيچ توقفى، نزد ابوشاكر رفتم. آنچه امام صادق(ع) به من گفته بود، از او پرسيدم. ابوشاكر كه در مانده شده بود و جوابى نداشت، گفت: اين سخن (طرز استدلال) از حجاز به اين جا آمده است. (11)
مناظره امام صادق(ع) با ابوشاكر ديصانى
هشام بن الحكم مى‏گويد: روزى ابو شاكر ديصانى نزد امام صادق(ع)رفت و گفت: اى جعفر بن محمد! مرا بر معبودم راهنمايى و دلالت‏كن. امام صادق(ع) فرمودند: بنشين! در اين هنگام كودك خردسالى‏ پيش آمد كه در دستش تخم پرنده‏اى بود. كودك با تخم بازى مى‏كرد.امام صادق(ع) تخم پرنده را از بچه گرفت. سپس با اشاره به تخم‏پرنده، به ديصانى فرمود: اين دژى است پوشيده كه پوست ضخيمى‏ دارد. در زير اين پوست ضخيم، پوست نازكى وجود دارد و زير آن‏ پوست نازك، مايعى طلايى و مايعى نقره‏اى در كنار هم، بدون اين كه‏با هم مخلوط شوند، وجود دارد ... كسى نمى‏داند كه آن تخم پرنده‏براى آفرينش نر خلقت ‏شده است‏ يا براى آفرينش ماده. هنگام شكسته ‏شدن تخم پرنده صورت‏ هاى فراوان، چون: طاووس، كبوتر و خروس از آن‏بيرون مى‏آيد.آيا فكر نمى‏كنى كه براى اين آفرينش مدبرى هست؟!
هشام مى‏گويد: ديصانى مدتى سرش را به زير انداخت و درفكر فرورفت. سپس سربرداشت و گفت: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك‏له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله و انك امام و حجه من الله على‏ خلقه و انا تائب مما كنت فيه‏» (12)
شهادت مى‏دهم كه معبودى جز خدا نيست، خداوند يكتاست و شريك‏ ندارد و شهادت مى‏دهم كه محمد بنده خدا و فرستاده خداست و تورهبر و حجت از سوى خداوند براى بندگان هستى و من از گذشته خودبازگشت مى‏كنم.
مناظره امام صادق(ع) با ابن ابى ‏العوجاء
عبدالكريم بن ابى‏العوجاء بارها درباره مسائل گوناگون با امام ‏صادق(ع) گفت‏وگو كرد.
مرحوم كلينى برخى از مناظرات وى با امام صادق(ع) را نقل كرده‏است. اينك يكى از مناظرات را ذكر مى‏كنيم:
راوى گويد: روز ديگر ابن ابى ‏العوجاء برگشت و در مجلس امام ‏صادق(ع) خاموش نشست و دم نمى‏زد. امام فرمود: گويا آمده ‏اى كه ‏بعضى از مطالبى را كه در ميان داشتيم تعقيب كنى. گفت: همين راخواستم. اى پسر پيغمبر! امام به او فرمود: تعجب است از اين كه ‏تو خدا را منكرى و به اين كه من پسر رسول خدايم گواهى دهى!! گفت: عادت مرا به اين جمله وادار مى‏كند؟ امام فرمود: پس چراسخن نمى‏گويى؟ عرض كرد: از جلال و هيبت‏شما است كه در برابرتان‏زبانم به سخن نيايد. من دانشمندان را ديده و با متكلمين مباحثه ‏كرده ‏ام; ولى مانند هيبتى كه از شما به من دست دهد، هرگز به من‏روى نداده است. فرمود: چنين باشد ولى من در پرسش را به رويت‏باز مى‏كنم. سپس به او توجه كرد و فرمود: تو مصنوعى يا غيرمصنوع؟ عبدالكريم بن ابى‏العوجاء گفت: ساخته نشده‏ام. امام‏فرمود: براى من بيان كن كه اگر ساخته شده شده بودى، چگونه ‏مى‏بودى؟ عبدالكريم مدتى سر به گريبان شده، پاسخ نمى‏داد و باچوبى كه در مقابلش بود ور مى‏رفت و مى‏گفت: دروازه پهن، گود،كوتاه، متحرك و ساكن همه اينها صفت مخلوق است. امام فرمود: اگربراى مصنوع صفتى جز اين‏ها ندانى بايد خودت را هم مصنوع بدانى;زيرا در خود از اين امور حادث شده مى‏يابى. عبدالكريم گفت: ازمن چيزى پرسيدى كه هيچ كس پيش از تو نپرسيده و كسى بعد از توهم ‏نخواهد پرسيد. امام فرمود: فرضا بدانى در گذشته از تو نپرسيده‏ اند، از كجا مى‏دانى كه در آينده نمى‏پرسند؟ علاوه براين،سخن و گفتار خود را نقض كردى، زيرا تو معتقدى كه همه چيز ازروز اول مساوى و برابر است، پس چگونه چيزى را مقدم و چيزى راموخر مى‏دارى؟ اى عبدالكريم! توضيح بيشترى برايت دهم: بگو بدانم‏اگر تو كيسه جواهرى داشته باشى و كسى به تو گويد: در اين كيسه‏ اشرفى هست و تو بگويى نيست. او به تو بگويد: اشرفى را براى من‏تعريف كن. و تو اوصاف آن را ندانى، آيا تو مى‏توانى ندانسته‏بگويى اشرفى در كيسه نيست؟ گفت: نه. امام فرمود: جهان هستى كه ‏درازا و پهنايش از كيسه جواهر بزرگتر است. شايد در اين جهان‏مصنوعى باشد زيرا كه تو صفت مصنوع را از غير مصنوع تشخيص‏نمى‏دهى. عبدالكريم درماند.... سال بعد، بار ديگر با امام درحرم مكى برخورد. يكى از شيعيان به حضرت عرض كرد: ابن‏ابى‏العوجاء مسلمان شده؟ امام فرمود: او نسبت‏به اسلام كور دل‏است، مسلمان نشود. چون ابن ابى‏العوجاء چشمش به امام افتاد،گفت: اى آقا و مولاى من! امام فرمود: براى چه اين‏جا آمدى؟ گفت: براى عادت تن و سنت ميهن و براى اين كه ديوانگى و سرتراشى وسنگ پرانى مردم را ببينم. امام فرمود: اى عبدالكريم! تو هنوزبرسركشى و گمراهيت پا برجايى؟ عبدالكريم رفت‏سخنى بگويد كه‏امام(ع) فرمود: در حج مجادله روانيست و عبايش را تكان داد وفرمود: اگرحقيقت چنان باشد كه توگويى كه چنان نخواهد بود.ما و تو رستگاريم و اگر حقيقت چنان باشد كه ما مى‏گوييم، مارستگاريم و تو در هلاكت. (13)
مناظره امام صادق(ع) با زنديق مصرى
هشام بن الحكم مى‏گويد: زنديقى از مصر به قصد ديدار با امام‏صادق(ع) رهسپار مدينه شد. زنديق وقتى به مدينه رسيد كه آن حضرت‏مدينه را به قصد مكه ترك كرده بود. زنديق كه در مصر آوازه علم‏و اخلاق امام صادق(ع) را شنيده بود، شيفته ديدار آن حضرت بود.بدين خاطر با اين كه خسته بود، لحظه‏اى درنگ نكرد و روانه مكه‏شد. هشام مى‏گويد: امام صادق(ع) در حال طواف بود كه زنديق مصرى‏نزد آن حضرت آمد. من همراه امام صادق(ع) بودم. زنديق مصرى سلام‏كرد. حضرت فرمود: نام تو چيست؟ زنديق گفت: عبدالملك. امام‏پرسيد: كنيه‏ات چيست؟ گفت: ابوعبدالله. امام فرمود: اين كدام‏ملك و پادشاه است كه تو بنده او هستى؟ آيا از پادشاهان زمين‏است‏يا از پادشاهان آسمان؟ پسرت بنده خداى آسمان است‏يابنده‏خداى زمين؟ هشام مى‏گويد: مرد مصرى سكوت كرد. امام فرمود: حرف‏بزن. بازهم او سكوت اختيار كرد. امام فرمود: هرگاه از طواف‏فارغ شدم، نزد ما بيا.
طواف امام پايان يافت. زنديق نزد حضرت آمد و در مقابل امام‏نشست. امام به او فرمود: آيا مى‏دانى كه زمين زير و رويى دارد؟زنديق گفت: آرى. امام فرمود: تاكنون به زير زمين رفته‏اى؟ زنديق‏گفت: نه. امام فرمود: آيا مى‏دانى در زير زمين چيست؟ زنديق گفت: نمى‏دانم. گمان مى‏كنم چيزى زير زمين نيست. امام فرمود: گمان‏چيزى جز عجز و درماندگى است... آيا به سوى آسمان بالا رفته‏اى؟او گفت: نه.امام فرمود: آيا مى‏دانى در آن‏جا چيست؟ او گفت:نمى‏دانم. امام فرمود: آيا به سوى مشرق و مغرب رفته‏اى و ماوراى‏آن‏ها را زيرنگاهت قرار داده‏اى؟ زنديق گفت: نه. امام فرمود: بسى‏جاى تعجب است كه نه به مشرق رفته‏اى، نه به مغرب، نه به درون‏زمين، نه به آسمان بالا و نه خبرى از آن‏جا دارى تا بدانى درآنجا چيست؟ و در عين حال، تو منكر آن چه كه در اين مكان‏هاست‏هستى؟! آيا هيچ عاقلى چيزى را كه نمى‏داند منكر مى‏شود؟ ! زنديق‏مصرى گفت: تاكنون هيچ كس با من اين گونه سخن نگفته است. امام‏فرمود: پس تو از اين جهت در شك و ترديد هستى؟!
زنديق گفت: شايد چنين باشد. امام فرمود: اى مرد! بدان! هيچ گاه‏آن كه نمى‏داند برآن كه مى‏داند حجت و دليلى ندارد. هرگز جاهل‏حجتى برعالم ندارد. اى برادر مصرى! گوش كن كه با تو چه مى‏گويم!آيا نمى‏بينى كه آفتاب، ماه، شب و روز به افق درآيند؟ اما يكى‏بر ديگرى سبقت نمى‏گيرد. آن‏ها مى‏روند و بر مى‏گردند، و در اين‏رفت و آمد مجبور و مضطر هستند; زيرا جايى جز جاى خودشان‏ندارند. آن‏ها اگر مى‏توانستند كه برنگردند چرا بر مى‏گردند؟ اگرمضطر نبودند چرا شب، روز نمى‏گردد و روز، شب نمى‏شود؟ به خداسوگند! اى برادر مصرى! آنچه را كه شما به آن عقيده داريد و دهرمى‏ناميد اگر آن‏ها را مى‏برد پس چرا برمى‏گرداند و اگر آن‏ها برمى‏گرداند پس چرا آن‏ها را مى‏برد؟! آيا نمى‏بينى كه آسمان‏برافراشته شده و زمين نهاده شده است، به گونه‏اى كه نه آسمان به‏زمين مى‏افتد و نه زمين بر روى كرات زيرين خود سرازير مى‏شود؟ به‏خدا سوگند، خالق و مدبر آن ها خداست.
زنديق مصرى تحت تاثير استدلال‏هاى امام صادق(ع) قرار گرفت ومسلمان شد. امام صادق(ع) به هشام دستور داد تا تعاليم اسلام رابه او بياموزد. (14)
مناظره‏اى ديگر
هشام مى‏گويد: زنديقى نزد امام صادق(ع) آمد و با آن حضرت مناظره‏كرد. قسمتى از سخنان امام صادق(ع) به زنديق اين بود:
اين كه مى‏گويى خدا دوتاست، از دو حال خارج نيست: يا هردو قديم‏و قويند و يا هردو ضعيفند و يا يكى نيرومند و ديگرى ضعيف است.اگر هردو نيرومندند پس چرا يكى از آن‏ها ديگرى را دفع نمى‏كندتا در اداره جهان هستى تنها باشد. قدرت خدا بايد برتر از همه ‏قدرت‏ها باشد. اگر قدرتى در برابر خداوند يافت‏ شود، نشانه عجز وناتوانى خداوند است، و اگر يكى را قوى و ديگرى را ضعيف پندارى،گفتار ما ثابت‏ شود كه خدا يكى است، به علت ناتوانى و ضعفى كه‏در ديگرى آشكار است. اگر بگويى كه خدا دو تاست، از دو حال خارج‏نيست: يا هردو در تمام جهات برابرند و يا از تمام جهات مختلف ومتمايزند، چون ما امر خلقت را منظم مى‏بينيم و فلك را درگردش وتدبير جهان را يكسان; و شب و روز و خورشيد و ماه را مرتب. درستى‏كار و تدبير و هماهنگى آن، دلالت كند كه ناظم يكى است. علاوه ‏برآن، لازم است ميانه‏اى بين دو خدا قائل شوى تا تمايز بين آن‏هامشخص شود. بنابراين خداى سومى بايد وجود داشته باشد. و اگرادعا كنى كه سه خدا وجود دارد، برتو لازم مى‏شود كه خدايان پنج‏گانه ملتزم شوى، چون بين خدايان سه گانه بايد تمايز باشد. بدين‏ترتيب شماره خدايان بالا مى‏رود و به بى‏نهايت مى‏رسد. (15)
زنادقه همانند ديگر گروه‏ هاى كژ انديش درباره توحيد و خداشناسى‏ شبهه افكنى مى‏كردند و در سست كردن عقايد دينى مردم و رواج فسادو بى‏دينى در امت اسلامى سعى مى‏نمودند. آنان همواره با عكس ‏العمل‏ شديد امام صادق(ع) و پاسخ كوبنده ‏اش روبه‏ رو مى‏گشتند.

___________________________________________
1- مزدك در ايام پادشاهى قباد مى‏زيست و كتاب مزدا اثر اوست.(سفينه‏البحار، ج 1، ص‏559.)
2-مجمع البحرين، ص 248.
3- سفينه ‏البحار، ج 1، ص‏559.
4- تحف العقول، ص 428.
5- همان.
6- احتجاج، ج 1، ص 25.
7- مجمع البحرين، ص 162.
8- سفينه ‏البحار، ج 2، ص 285.
9- همان، ج 1، ص 474.
10- سوره زخرف، آيه 84.
11- تفسير الميزان، ج 18، ص 128; سفينه‏ البحار، ج 1، ص 474.
12- احتجاج، ج 2، ص 71.
13- الكافى، ج 1، ص‏97.
14- احتجاج، طبرسى، ج 2، ص 75.
15- كافى، ج 1، ص 1005.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع

@sibtayn_fa

مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
ویدئو
مولودی
سخنرانی
صوت
تصویر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

روزشمارتاریخ اسلام

1 ربيع الاول

١ ـ جریان لیله المبیت٢ ـ رحلت «زینب بنت خزیمه» همسر پیامبراكرم(صلی الله علیه و آله وسلم)...


ادامه ...

3 ربيع الاول

به آتش كشیدن خانه خدا توسط سپاهیان شامدر سوم ربیع الاول سال 64 هـ .ق. سپاهیان شام...


ادامه ...

4 ربيع الاول

خارج شدن پیامبراسلام ‌(صلی الله علیه و آله وسلم) از غار ثور پس از سه شبانه روز پیامبرگرامی...


ادامه ...

5 ربيع الاول

١ـ هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ـ‌ وفات حضرت سكینه بنت الحسین (علیهما السلام)1ـ...


ادامه ...

8 ربيع الاول

شهادت امام حسن عسكری علیه السلام بر اساس روایات مشهور، امام حسن عسكری‌(علیه السلام) پس از 28 سال...


ادامه ...

9 ربيع الاول

١ـ آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف٢ ـ قتل عمر بن خطاب٣ ـ...


ادامه ...

10 ربيع الاول

١ـ ازدواج پیامبراكرم‌(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت خدیجه(سلام الله علیها)٢ـ وفات حضرت عبدالمطلب...


ادامه ...

12 ربيع الاول

١ـ ورود پیامبرگرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله وسلم) به دهكد‎ه‌ قبا در نزدیكی مدینه٢ـ مرگ معتصم...


ادامه ...

13 ربيع الاول

آغاز دوران حكومت عباسیان از اوایل سال 130 هـ .ق عباسیان برای به دست آوردن قدرت، دست به...


ادامه ...

14 ربيع الاول

١- هلاكت یزید بن معاویه٢ـ مرگ موسی خلیفه عباسی1ـ هلاكت یزید بن معاویهیزید بن معاویه در چهاردهم...


ادامه ...

15 ربيع الاول

بنای مسجد «قبا» در نزدیكی مدینه به دستور پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جریان...


ادامه ...

16 ربيع الاول

ورود اهل بیت امام حسین (علیه السلام) به شام در كتاب كامل بهایی نقل شده است كه اسرای...


ادامه ...

17 ربيع الاول

١ـ میلاد مسعود خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله ‌(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ...


ادامه ...

18 ربيع الاول

آغاز بنای مسجد النبی به دست پیامبرگرامی اسلام ‌(صلی الله علیه و آله و سلم) در هیجدهم ربیع...


ادامه ...

22 ربيع الاول

وقوع غزوه بنی نضیر پس از جنگ احد و شكست سپاه اسلام در برابر مشركان قریش، فرصتی برای...


ادامه ...

23 ربيع الاول

ورود حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) به قم یك سال پس از تبعید امام رضا(علیه السلام) از مدینـه...


ادامه ...

25 ربيع الاول

وقوع غزوه دُومةُ الجَندل در روز بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجم هـ .ق غزوه دُومةُ الجَندل...


ادامه ...

26 ربيع الاول

صلح حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه در بیست و ششم ربیع الاول سال 41 هـ .ق...


ادامه ...
01234567891011121314151617

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. مداحی

قرآن كريم
سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page