جلوه ى ملكوت

(زمان خواندن: 6 - 11 دقیقه)

ملك در سجده ى آدم زمين بوس تو نيت كرد ملك در سجده ى آدم زمين بوس تو نيت كرد
كه در حسن تو چيزى ديد بيش از طور انسانى كه در حسن تو چيزى ديد بيش از طور انسانى
آفريدگار توانا را در پرده ى مشيت، رمز و رازهاست و در نهانخانه ى تقدير و ابداع، طرفه كاريها. آن يگانه ى بى انباز از پى اظهار قدرت و ابراز حكمت خويش، امور ممتنع را ميسر و محال را ممكن مى سازد، گاه آتش را بر خليل گلستان مى كند و از عصاى چوبين موسى اژدها پديد مى آورد و گاه آب نيل را بر قبطيان خونابه مى سازد، هر چند عقل جز وى خرده بين، از ادراك حقيقت و ماهيت آن عاجز است، اما چنين امورى براى آن كيميا كار قدير امرى ممكن است و تبديل و تغيير ماهيت كارى آسان.


اى مبدل كرده خاكى را به زر كيميا دارى كه تبديلش كنى اين چنين ميناگري ها كار تست اين چنين ميناگري ها كار تست
خاك ديگر را نموده بوالبشر گرچه جوى خون بود نيلش كنى وين چنين اكسيرها ز اسرار تست وين چنين اكسيرها ز اسرار تست
اما در اين عالم گاه واقعه اى به وقوع مى پيوندد كه هر چند به ظاهر، طبيعى مى نمايد ولى اگر در آن به ديده ى بصيرت بنگريم آن واقعه خود معجزه اى بزرگ است و از حيث شمول و تاثير به مراتب از آن معجزات عظيم تر.
آيا ظهور پيامبر گرامى اسلام در ميان عرب جاهلى و آن مردمى كه از هرگونه كمال و فضيلتى عارى بودند و خود بزرگترين معجزه به شمار نمى آيد؟.
انسانى با آن همه محاسن و مكارم كه تجسم جميع فضائل بود از ميان قومى برخيزد كه جز فساد و تباهى و قتل و غارت پيشه اى نداشتند و به انواع مناهى و ملاهى آلوده بودند.
اشراف و سران قبائل آنان، مردمى هوسران و شهوت پرست بودند كه جز شكمبارگى و شهوترانى و رباخوارى و تفاخر قومى امتيازى
نداشتند و افتخارشان پرده دارى كعبه بود كه آن خانه را جايگاه بتان ساخته بودند، همان مردم تيره بخت خودخواهى كه از غايت جهل و عصبيت، دختران معصوم خويش را زنده به خاك تيره ى گور مى سپردند و هرگز رگ مهر و عاطفت آنان نمى جنبيد، و بدين عمل وحشيانه و هولناك تفاخر نيز مى كردند.
از ميان چنين قومى خداوند، محمد (ص) را كه مظهر جميع فضائل و مجمع تمام مكارم بود برانگيخت تا آئينى را بنيان نهد كه تا انقراض عالم عهده دار انتظام جامعه و تربيت نوع انسان و سبب سعادت و رستگارى آنان گردد. و طرفه تر اينكه از ميان همان قوم كه دختران را زده به گور مى سپردند و از نسل همان پيامبر، دخترى پا به عرصه ى هستى گذارد كه جلوه ى جلال و جمال خداوند و آينه ى تمام نماى خصائل پيامبر و اسوه ى جميع فضائل و كمالات باشد.
آرى فاطمه، آن يگانه بانوئى كه ديده ى روزگار به بزرگى و علو قدر و كرامت و فضيلت او هرگز به خود نديده، وجودش يكى از بزرگترين معجزات بشمار است.
بانوئى كه آيات كتاب خدا و روايات پيامبر و ائمه ى هدى، بيانگر منزلت و مرتبت اوست و خداوند و برگزيدگان خداوند ستاينده ى اويند ، آيا كدام زبان و قلم را ياراى آن است كه او را بستايد و كمالات بى حد او را شرح كند.
خداوند به نص وحى، مقام عصمت او را در آيت تطهير بيان كرده و ساحت قدس وى را از هر آلايشى منزه و مبرا دانسته است.
در آيه ى مباهله با نصاراى نجران، فاطمه يكى از اركان آن جمع و در عداد ديگر معصومان بشمار است.
سوره ى مباركه ى كوثر، وجود شريف او را خير كثير و بركت و نعمت جاويدان خوانده است.
روايات بسيار از رسول گرامى اسلام و ائمه ى معصومين در نعت و منقبت و مقام شامخ او رسيده كه در مطاوى كتب فريقين موجود است.
زندگانى فاطمه عليهاسلام از آغاز تا انجام، نمونه و سرمشق است براى انسانهاى فضيلت جو و حق طلب، چه زهرا سلام الله عليها انسان كامل است و اسوه ى تمام فضائل.
او از آغاز زندگى همگام و همراه با پدر عظيم الشان خود، راه پرنشيب و فراز مبارزه را پيمود و در كوران جميع حوادث و مصائب استوار و مقاوم به استقبال خطر رفت، در مكه در آغاز دعوت و در مدينه پس از هجرت گام به گام با پدر و همسر خود، در راه استقرار
حكومت توحيد و تثبيت بنيان اسلام راه سپرد و در اين راه رنجها برد و خون دلها خورد و لحظه اى از پاى ننشست.
فاطمه در انتظام امور خانه و تربيت فرزندان و حُسن سلوك با همسر، نمونه و سرآمد بود و در عين حال در متن حوادث و رويدادهاى جامعه حضور فعال داشت و هرگز از مسئوليت و رسالت خويش غافل نماند.
او به اثبات رسانيد كه زن موجودى است عظيم القدر و ملكوتى كه اگر به مقام و جايگاه والاى خويش واقف گردد، آنچنان به قله عظمت و ذروه ى كمال عروج مى كند كه ديده ى عقل ديده وران را خيره مى سازد و صاحبنظران را به حيرت و اعجاب وامى دارد.
فاطمه به زنان عالم آموخت كه قبول مسئوليت هاى اجتماعى و مبارزه با بيداد و انحراف و پاس ارزشهاى متعالى، تعارضى را با انجام مسئوليت هاى خانه و خانه دارى ندارد و زنان مى تواند در اين هر دو عرصه سهمى بسزا و تاثيرى ژرف داشته باشند.
فاطمه تنها يك شخص نيست بلكه او شخصيتى است جاويدان و حقيقتى است سيال كه در بستر زمان جارى است، و زلال فضيلت و كمال است كه بر جويبار انديشه و ذهن طالبان حقيقت و جويندگان فضيلت روان است و سرزمين هاى مستعد و قابل را سيراب مى سازد و از آن گلهاى معرفت و حكمت مى روياند، او نهال برآمده از بوستان نبوت است و گل شكفته در گلزار رسالت، غنچه اى است كه با نسيم وحى شكفته و در فروغ مهر ولايت باليده است، او پا به پاى پدر و همسر در جميع صحنه ها حضور داشت و در برافراشتن كاخ رفيع اسلام سهمى بسزا از آن وى بود، از اين رو سخت مترصد بود كه اين آئين الهى از انحراف مصون ماند و از دستبرد بدعت و خلاف در امان باشد، چنين بود كه چون بنيان گذار اسلام به سوى رضوان الهى و رفيق اعلى رخت كشيد و امر زمامدارى دستخوش خلاف و اختلاف شد او نه تنها از براى حق خويش بلكه از پى حقظ اصول و پاس حقيقت دين و مرز شريعت بپاى خاست و از حوزه ى آئين و حدود شرع دفاع كرد و با آن خطابه ى شورانگيز جاويدان كه مناظره و محاجه ى او است با خليفه ى وقت، مسئوليت خويش را به انجام رسانيد.
مراد و مقصد فاطمه تنها بازگردانيدن قطعه زمين فدك نبود كه در نظر آن بانوى يگانه فضاى آفرينش تنگ بود، بلكه مقصود اصلى وى جلوگيرى از خلاف و اعمال زور و انحراف از اصول بود، چنانكه شاعر گويد:
ملك تو مرز ملكوت خداست ملك تو مرز ملكوت خداست
كى به هواى فدك خيبرى كى به هواى فدك خيبرى
و امام على عليه السلام در نامه ى معروف خود به عثمان بن حنيف فرمايد:
بلى، كانت فى ايدينا فدك، من كل ما اظلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرين... ما اصنع بفدك و غير فدك.
آرى از آنچه آسمان بر آن سايه افكنده، در دست ما فدك بود، گروهى بر آن بخل ورزيدند و جمعى از آن درگذشتند و آن را بخشيدند، مرا با فدك چه كار است و با آن چه خواهم كرد.
بارى زهرا عليهاالسلام پاسدار مرز آئين و حافظ حوزه ى دين بود، اگر از آن بزرگ بانو تنها همان خطابه ى شورانگيز و گرانمايه ى او كه در مسجد مدينه ايراد كرده بر جاى مانده، بر عظمت روح و بلندى انديشه و اشراف وى بر امور جارى و سيطره ى او بر معارف و حقايق والا، كافى بود.
فاطمه با منطق خدائى خويش كه فصل الخطاب است با خليفه ى وقت به مناظره و محاكمه پرداخت و مجمع مسلمانان را از اعوجاج و انحرافى كه پيش آمده بود هشدار داد، اين خطابه از نوادر و فرائدى است كه در سلك سخنان بلند روزگار بشمار است و فروغ معارف و حقايق آن آفاق انديشه هاى معرفت جو را روشن مى سازد. و از ديرباز مطمح نظر اديبان و سخنوران بوده و بر آن شروح و تعليقات نوشته اند، آيا در برابر آن عقيله ى خاندان وحى و پرورده ى مكتب نبوت، و خداوندگار سخن، چه كسى قادر است تا او را بستايد يا فضائل و كمالات بى شمار وى را باز گويد:
گر بريزى بحر را در كوزه اى گر بريزى بحر را در كوزه اى
چند گنجد، قسمت يك روزه اى چند گنجد، قسمت يك روزه اى
فاطمه عليهاسلام آن معنى متعالى و حقيقت والائى است كه در واژه ها و كلمات در نمى گنجد و در قيد عبارت درنمى آيد.
ترديدى نيست كه هنر به طور مطلق، از جمله شعر در ترسيم و تصوير چهره ها و بيان خصائص شخصيت ها سهمى بزرگ و تاثيرى شگرفت دارد، هنرمند است كه با خلاقيت خويش مى تواند نام و اثر انسانى را جاودانگى بخشد و بيانگر فضيلت و كمال او باشد، اما گاهى فرد مورد تعريف چنان بلند مرتبه و عظيم القدر و واجد كمالات بى شمارى است كه هنر نيز در برابر او از شرح و بيان عاجز و ناتوان است و عظمت بى حد آن را برنمى تابد، و فاطمه آنچنان حقيقتى است كه هنر با همه گسترگى از تبيين و ترسيم شخصيت او عاجز است.
به زيورها بيارايند وقتى خوبرويان را به زيورها بيارايند وقتى خوبرويان را
تو زيبا رو چنان خوبى كه زيورها بيارائى تو زيبا رو چنان خوبى كه زيورها بيارائى
اما عشق و ايمان و علاقه و اعتقاد، دامان هنرمند، از جمله شاعر را رها نمى سازد و او را ملزم مى دارد تا با همه ناتوانى و عدم بضاعت، فرد مورد علاقه و اعتقاد خود را بستايد و پرتوى از فروغ بى پايان او را در منظر و مرآى كمال جويان قرار دهد و خود با اين خدمت ناچيز، بدان ممدوح تقرب جويد.
شاعرانى كه به ثنا و ستايش فاطمه عليهاسلام پرداخته اند هر يك كم و بيش نشان از منزل و مرتبه ى خويش داده اند، نه در حد منزلت آن بانو سخن گفته اند، آنان با علم و آگاهى بدين حقيقت كه مقام والا و مرتبت علياى آن ستوده ى خداوند برتر از مدايح آنان است، مع الوصف به سائقه ى ايمان و عشق، زبان به مدحت و منقبت آن مرات جمال الهى گشوده و هر يك بفراخور بضاعت و ميزان استطاعت خويش بدان حبيبه ى داور، اظهار ارادت و محبت نموده اند.
اين مجموعه، نمونه اى است از عشق و ارادت شاعرانى كه شيفته ى عظمت و دلباخته ى محبت دخت گرامى رسول معظم و امام امامان بزرگوار و معصومند، هر يك به زبانى به مدحت و ثناى آن مجمع كمال و فضيلت پرداخته اند.
يكى بسان بلبل به نواخوانى و ديگرى چون قمرى به ترانه گوئى و مراد آنان همه عرض ارادت و اخلاصى است به آستان زهراى مرضيه عليهاسلام.
اين مجموعه از منابع و مآخذ متعددى استخراج و انتخاب شده و سعى ما بر آن بوده كه حتى المقدور از سروده هاى خوب و موثر سود جوئيم. اما اين ادعا را نداريم كه آنچه در اين دفتر گرد آمده همه آثارى يكدست و برگزيده و فاخر است، چه چنين چيزى خاصه در چنين مجموعه هائى كه مخاطب هاى متفاوت دارد از نوادر است، اما سعى شده كه تا حدى از آثار خوب نقل شود و بطور نسبى چنين است.
لازم به توضيح است كه برخى از قصائد طولانى كه در حوصله ى چنين مجموعه اى نمى گنجيد، انتخاب بعمل آمده و تلخيص شده است يا از بعضى اشعار به علت تركيبى نامناسب يا واژه و لغتى مهجور و نامانوس، بيت يا ابياتى حذف شده، اما كوشش به عمل آمده تا به كليت آن اثر لطمه و خدشه اى وارد نشود.
آنچه مسلم و محقق است اينكه جميع اين آثار اعم از عالى و متوسء محصول و مولود ايمان و عشق و محبت سرايندگان آنها است نسبت به بانوى بانواى و سيده ى نساء عالميان فاطمه عليهاسلام و همگان چشم اميد و مرحمت به آستان جلال آن مخدره ى حريم قدس الهى دارند، اميد است كه اين خدمت ناچيز، مرضى خداوند سبحان و مورد قبول پيشگاه زهراى مرضيه صلوات الله عليها واقع گردد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...

روزشمارتاریخ اسلام

1 ذی الحجه

١ ـ ازدواج حضرت امیرالمؤمنین على (علیه السلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ - فرستادن...


ادامه ...

3 ذی الحجه

 ورود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) و مسلمانان به مكه در سفر حجه الوداع در...


ادامه ...

5 ذی الحجه

١ـ  وقوع غزوه سویق٢ـ شهادت امام جواد (علیه السلام)1ـ وقوع غزوه سویقدر پنجم ذیحجه سال دوم هـ...


ادامه ...

6 ذی الحجه

مرگ منصور دوانقىدر روز ششم ذیحجه سال 158 هـ .ق. منصور دوانقى به هلاكت رسید و در...


ادامه ...

7 ذی الحجه

١ـ‌ شهادت امام باقر علیه السلام٢ـ انتقال امام كاظم علیه السلام به زندان بصره 1ـ‌ شهادت امام باقر(علیه...


ادامه ...

8 ذی الحجه

١ـ حركت امام حسین(علیه السلام) از مكه به سوى عراق٢ـ دعوت عمومى مسلم بن عقیل در كوفه1ـ...


ادامه ...

9 ذی الحجه

١ـ روز عرفه٢ـ شهادت حضرت مسلم بن عقیل (علیه السلام) و هانى بن عروه٣ـ وقوع سدّ ابواب1ـ...


ادامه ...

10 ذی الحجه

١ـ عید سعید قربان٢ـ شهادت عبدالله محض و جمعى از فرزندان امام حسن مجتبى علیه السلام1ـ عید...


ادامه ...

11 ذی الحجه

افشای سرّ پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) توسط عایشه و حفصه در یـازدهم ذیحـجه...


ادامه ...

13 ذی الحجه

١ـ وقوع معجزه شق القمر توسط پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ انعقاد دومین...


ادامه ...

14 ذی الحجه

بخشیدن فدك به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در چهاردهم ذیحجه سال هفتم هـ .ق رسول گرامى...


ادامه ...

15 ذی الحجه

 ولادت با سعادت امام هادى علیه السلام روز پـانزدهــم ذی‌حــجـه سال 212 هـ .ق. ولادت بـا سـعادت امـام...


ادامه ...

18 ذی الحجه

١ـ عید سعید غدیر خم٢ـ قتل عثمان بن عفان٣ـ بیعت مردم با حضرت امیرالمؤمنین امام على(علیه السلام)1ـ...


ادامه ...

20 ذی الحجه

خروج ابراهیم بن مالك اشتر بر ضد ابن زیاد در بیستم ذی‌حجه سال 67 هـ .ق. ابراهیم بن...


ادامه ...

22 ذی الحجه

شهادت جناب میثم تمار در بیست و دوم ذیحجه سال 60 هـ .ق. جناب میثم تمار یكى از...


ادامه ...

24 ذی الحجه

١ـ روز مباهله٢ـ خاتم بخشى امیرمؤمنان (علیه السلام) در حال ركوع٣ـ نزول سوره انسان و آیه «هل...


ادامه ...

25 ذی الحجه

اولین نماز جمعه امیرمؤمنان امام على علیه السلام در بیست و پنجم ذیحجه سال ٣٤ هـ .ق امیرمؤمنان...


ادامه ...

26 ذی الحجه

مرگ عمر بن خطاب به گفته برخی تاریخ نویسان در بیست و ششم ذیحجه سال 23 هـ .ق...


ادامه ...

27 ذی الحجه

١ - مرگ مروان حمار و انقراض حكومت بنى امیه٢ ـ وفات جناب على بن جعفر (علیهما...


ادامه ...

28 ذی الحجه

وقوع حادثه حرّه در روز بیست و هشتم ذیحجه سال 63 هـ .ق واقعه اسفناك «حره» در مدینه...


ادامه ...
012345678910111213141516171819

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. سخنرانی
  4. آرشيو مداحی

قرآن كريمسلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page