سخنرانی آیت الله وحيد خراسانی به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (عليه السلام)

(زمان خواندن: 3 - 6 دقیقه)

بسم الله الرحمن الرحيم
اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ وﺻﻠﯽ ﷲ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻘﻴﺔ ﷲ ﻓﻲ اﻷرﺿﻴﻦ واﻟﻠﻌﻦ ﻋﻠﯽ أﻋﺪاﺋﻬﻢ إﻟﯽ ﻳﻮم الدين
امروز بحث در فقه اكبر است ، فقه اصغر معرفت احكام است از عبادات، معاملات، عقود، ايقاعات و احكام اين مجموعه فقه اصغر اما فقه اكبر معرفت امام است.
بحث در دو مقام است امام كيست؟ و امامت چيست؟ و هر امامی داری چه خصوصياتی است؟ مشترك كدام است؟ و مختص كدام است؟
افسوس كه اين فقه متروك است. به قدری اين مطلب مهم است كه هر روز مي خوانيم شرّفتني بهذا التشريف و فضّلتني بهذه الفضيله و خصصتني بهذه النعمة اين سه مطلب در چيست؟ موضوع معرفت امام زمان است شرفتني بهذا التشريف ، تشريف خدا ، شرف خدا ، معرفت اوست. فضيلت آن هم فضيلت الله شناختن اوست. خصصتني بهذه النعمة ، نعمت دو قسم است عام ، خاص. اين نعمت ، نعمت خاص است نصيب هر كسی نمی شود اولاً بايد راه معرفت امام را از خود قرآن آموخت.
اين حقائق بيان نشده ذلك الكتاب لاريب فيه ، دو كتاب است:
كتاب تدوين قرآن
كتاب تكوين امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) است.
شرط نيل هر دو كتاب منحصر به تقوا است. مراتب تقوا در مراتب معرفت اين دو دخيل است وظيفه فرد فرد ما دو مطلب است: اول معرفت امامت ، امام كيست و امامت چيست؟
دوم معرفت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
اما اول: مرجع در معرفت امام خود امام است چون محال است نيل آن مقام الا برای او لذا معرِف بايد خود امام باشد اما امام كيست؟ امام هشتم يك جمله دارد اما اين جمله كتاب ها شرط دارد ، الامام واحدُ دهره ، عقل حيران است. زمان غير از دهر است. سه امر دارد زمان و دهر و سرمد
سرمد منحصر به ذات قدوس ، اما امام واحد زمان نيست واحد دهر است اولاً بايد دهر را شناخت تا واحد آن دهر ، اين اصل امامت است.
اما امام يازدهم كه فردا روز شهادت اوست آيا ما شناختيم او را؟ در حديث لوح خدا تعريفی كه از او می كند دو جمله است اما عقل حيران است.
جمله اول ، عبدی خدا به كسی بگويد عبدی ، كيست؟ اولاً عبد را بايد فهميد عبد يعنی چه؟ سه حرف است عين ، باء ، دال ، عين علم است ، باء بينونت از خلق است ، دال دنو به حق است اين عبدی
بعد جمله دوم كه شيخ طوسی تا شيخ انصاری كميتشان همه لنگ است خازن علمی ، علم الله كيست؟ وسع كل شيئ علم همچه علمی است وسع كل شيئ اولاً شيئ مطلق است. هيچ چيزی نيست الا اين كه مصداق شيئ است حتی خدا. اما او شيئ لا كالاشياء عمده فهم اين مطلب است بعد مهم اين است كه آن علمی كه وسع كل شيئ خزينه اش امام حسن عسکری (علیه السلام) است اين است معرفت امام يازدهم.
اين زيارات را بخوانيد نه تنها خواندن بلكه بفهميد بدانيد ، السلام عليك يا حجة الحجج امام يازدهم اين است. حجت حجت های خدا، عسکری پدر امام زمان است كه فردا شهادت او حجة الحجج شرح اين جمله إن شاالله در فرصت ديگری. خزينه علم نا منتهای است اين چه گوهری است ، افسوس عمر گذشت و ما آن حضرت را نشناختيم.  
اگر ما مي شناختيم اين مملكت فردا يك پارچه اش شيون و عزا بود اين بازارها باز است مردم همه در خواب خود ما هم در خواب ، حجة الحجج عيبة العلم ، سفينة الحلم ، امام حسن عسکری (علیه السلام) اين است عقل در هر كلمه ای مبهوت است. بيست هشت سال عمر كرد ، چه بركتی در اين گوهر چه ها مندرج است يك نمونه اش اين است:
خازن علمی، علم خدا، قرآن را بخوان به كل شيئ عليم، آن وقت كسی كه خزينه اين علم است آيا چه ارزشی دارد اين بيست و هشت ساله كيست؟ عقل متحير خازن علمی، بعد عبدی، عبد چيست؟ عين علم است ، باء بينونت از خلق است، دال دنو به حق است وقتی اين سه حرف طی شد می شود عبد ، واشهد ان محمد عبده و رسوله. اول عبد است بعد آن رسالت عبدی اين جمله اولی
جمله دوم: و خازن علمی ، در مناطقی كه آشنايی ، مردم را وادار كنيد همه هيئات بيرون بيايند ، فردا روز عزای امام زمان است ، صاحب عزا ولی عصر است ما همه در خوابيم چه خوابی گفتنی نيست.
اين بيست و هشت سال چه بود چه كرد يك نمونه اش اين است كه باران نيامد همه علماء مذهب رفتن به دعاي باران قطره ای نازل نشد يك راهب نصرانی آمد تا دست بلند كرد به آسمان مثل سيل باران سرازير شد همه مسلمان ها مضطرب كار به جای رسيد كه اشقی الاشقيا خليفه عباسی بيچاره شد ديد تخت و تاج بر خطر است پناهنده شد به حضرت عسکری گفت يابن رسول الله جدت را درياب اين است امام يازدهم ، فرمود فردا اعلام عمومی بشود مسيحی ، يهودی ، مسلمان بياين به دعای باران ، من هم می آيم آن راهب هم بيايد.  فردا غوغای شد ، اين ها در تاريخ مجهول مانده است همچه روزی اتفاق نيفتاده ، اسلام در خطر مسيحيت در ظفر ، دست بلند كرد راهب به طرف آسمان امام دست دراز كرد دستش را گرفت از بين دو انگشت چيزی در آورد فرمود حالا دعا كن ، دست ها را بلند كرد ابرهای متراكم همه پراكنده شدند خليفه عباسی مات و مبهوت چه خبره ، پرسيد يابن رسول الله واقعه چيست؟ فرمود اين استخوان يكی از انبياء بنی اسرائيل است خاصيت استخوان نبی اين است كه اگر بلند شود به طرف آسمان مثل سيل باران سرازير می شود.
فرمود حالا دعا كن دست برداشت ابرها پراكنده شدند. اگر ان روز امام يازدهم نبود الان من و تو معلوم نبود كه آيا مسلمان بوديم يا مسيحی اين طور اثر كرد. اين است امام يازدهم خازن علمی ، علم الله درك او فوق تصور است.
همه آن علم خزينه اش امام يازدهم بود.
اين مملكت ايا شناخت او كيست؟ اگر می شناخت فردا وضع به اين طور نبود هم خودتان بشناسيد و هم به مردم بشناسانيد.
اَللّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُکَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفیکُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِداً وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ طَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً.
آجرك الله يا بقية الله و مصابك بابيك ابي محمد الحسن العسکري.
 
سيد محمد حسين نبوی
١٣٩٥/٩/١٧