القاب پنچاه گانه حضرت زینب (سلام الله علیها)

زینب در لغت به معناى درخت نیكو منظر آمده و مخفف "زین و اَب" یعنى زینت پدر
هنگامى كه زینب (علیهاالسلام) متولد شد مادرش حضرت زهرا (علیهاالسلام) او را نزد پدرش امیرالمؤمنین (علیه السلام) آورده گفتند: این نوزاد را نامگذارى كنید!
حضرت فرمودند: من از رسول خدا جلو نمى ‏افتم در این ایام حضرت رسول (صلى الله علیه وآله) در مسافرت بودند، پس از مراجعت از سفر امیرالمؤمنین به حضرت عرض كردند: یا رسول الله (صلى الله علیه وآله) نامى براى نوزاد انتخاب كنید. رسول خدا فرمودند: من به پروردگارم سبقت نمى ‏گیرم. در این هنگام جبرئیل فرود آمده سلام خداوند بزرگ را به پیامبر ابلاغ فرمود و گفت: نام این نوزاد را زینب بگذارید! خداوند این نام را براى او برگزیده است. بعد مصائب و مشكلاتى را كه بر آن حضرت وارد خواهد شد، بازگو كرد.
پیامبر اكرم (صلى الله علیه وآله) گریست و فرمود: هر كس براى این دختر بگرید مانند كسى است كه براى برادرانش حسن و حسین (علیهماالسلام) گریسته باشد.
و اما پاره ای از القاب این بانوی بزرگ چنین است :
عالمه غیر معلمه : داناى نیاموخته.
فهیمة غیر مفهمه : فهمیده بى آموزگار.
كعبة الرزایا : قبله رنج ها.
نائبة الزهراء : جانشین و نماینده حضرت زهرا (سلام الله علیها).
نائبة الحسین : جانشین و نماینده حضرت امام حسین (علیه السلام).
ملیكة الدنیا : ملیكه جهان ، شهبانوى گیتى.
عقیلة النساء : خردمند بانوان .
عدیلة الخامس من اهل الكساء : همتاى پنجمین نفر از اهل كساء.
شریكة الشهید : انباز شهید.
كفیلة السجاد : سرپرست حضرت سجاد.
ناموس رواق العظمه : ناموس حریم عظمت و كبریایى.
سیدة العقائل : بانوى بانوان خردمند.
سر ابیها : راز پدرش على (علیه السلام).
سلالة الولایة : فشرده و خلاصه و چكیده ولایت.
و لیدة الفصاحة : زاده شیوا سخنى.
شقیقة الحسن : دلسوز و غمخوار حضرت امام حسن (علیه السلام).
عقیلة خدر الرسالة : خردمند پرده نشینان رسالت.
رضیعة ثدى الولایة : كسى كه از پستان ولایت شیر خورده.
بلیغة : سخنور رسا.
فصیحة : سخنور گویا.
صدیقة الصغرى : راستگوى كوچك (در مقابل صدیقه كبرى).
الموثقة : بانوى مورد اطمینان.
عقیلة الطالبین : بانوى خردمند از خاندان حضرت ابوطالب (و در بین طالبیان).
الفاضلة : بانوى با فضیلت.
الكاملة : بانوى تام و كامل.
عابدة آل على : پارساى خاندان على (علیه السلام).
عقلیة الوحى : بانوى خردمند وحى.
شمسة قلادة الجلالة : خورشید منظومه بزرگوارى و شكوه.
نجمة سماء النبالة : ستاره آسمان شرف و كرامت.
المعصومة الصغرى : پاك و مطهره كوچك.
قرینة النوائب : همدم و همراه ناگوارى ها.
محبوبة المصطفى : مورد محبت و محبوب حضرت رسول (صلی الله علیه و آله).
قرة عین المرتضى : نور چشم حضرت على (علیه السلام).
صابرة محتسبة : پایدارى كننده به حساب خداوند براى خداوند.
عقیلة النبوة : بانوى خردمند پیامبرى.
ربة خدر القدس : پرونده پرده نشینان پاكى و تقدیس.
قبلة البرایا : كعبه آفریدگان.
رضیعة الوحى : كسى كه از پستان وحى شیر مكیده است.
باب حطة الخطایا : دروازه آمرزش گناهان.
حفرة على و فاطمه : مركز جمع آورى دوستى و محبت على (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها).
ربیعة الفضل : پیش زاده فضیلت و برترى.
بطلة كربلاء : قهرمان كربلا.
عظیمة بلواها : بانویى كه امتحانش بس بزرگ بود.
عقلیة القریش : بانوى خردمند از قریش.
الباكیة : بانوى گریان.
سلیلة الزهراء : چكیده و خلاصه حضرت زهرا (س).
امنیة الله : امانت دار الهى.
آیة من آیات الله : نشانى از نشانه هاى خداوند.
مظلومة وحیدة : ستمدیده بى كس.
صاحب الشوری : در توضیح این لقب مشهور است که آن حضرت مدتی به عنوان مشاور ویژه حاکم مصر در عصر خود منصوب شد و لقب صاحبة الشوری داشت و در مدت اقامت خود در مصر با تشکیل جلسه‌ هایی، معارف اسلامی و قرآن کریم به زنان تدریس می‌ کرد.

منبع : تبيان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

قرآن كريم


سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page