انتظار فرج ای دادرس ما، تا کی؟

(زمان خواندن: 1 دقیقه)

تشنه را در طلب آب گوارا تا کی ؟

این همه فاصله با حضرت دریا تا کی؟

سالها میشود ازحال شما بی خبریم

این همه در به دری در دل صحرا تا کی؟

جمعه ها میرسد و میرود اما بی تو

انتظار فرج ای دادرس ما، تا کی؟

دوری از ماست وگرنه تو به ما نزدیکی

ما که مردیم، جدایی ز تو آقا تا کی؟

شیعیان جز تو ندارند پناهی برگرد

گریه و ندبه و ذکر فرج ما تا کی؟

همه جا پرشده ازجرم و جنایت برگرد

دیدن این همه غم، یوسف زهرا تا کی؟

پای ابلیس دوباره به حرم ها وا شد

ذبح مظلوم شده عادت اعدا، تا کی؟

بخدا، هیچ کسی مثل حسین ذبح نشد

زینب و گریه براین ماتم عظمی تا کی؟

فاطمه آمده از عرش، بگویید به شمر

خنده بر چشم تر زینب کبری تا کی؟

? اللهُمّ عَجّلْ لِوَلیّکَ الفَرجْ