گلچین جامع مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک ‌- مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام

دودمه

 

 
گلچین جامع شب مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک" ‌
مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام
دودمه
دودمه
ترتیبزمانحجمدانلودپخش
بر فراز دارمو دلواپس یک کاروان - علیمی
1 00:05:53 5.38 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

شد زینت دروازه کوفه سر مسلم - طاهری
2 00:09:41 2.22 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قسم به اشک دیده ی فاطمه - کریمی
3 00:04:05 4.15 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

یاد علیه مرتضی - سیب سرخی
4 00:02:19 2.97 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

به سر دار ولی مسلم اسلام تو ام - میرداماد
5 00:04:27 4.40 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

حسین میا به کوفه - کریمی
6 00:05:25 2.52 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

در به در کوچه هایم - میرداماد
7 00:11:20 6.46 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مسلم به شهر کوفه سر از تنش جدا شد - سیب سرخی
8 00:01:11 1.0 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کوفه گرد غم تو هستمو - میرداماد
9 00:04:14 2.92 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

به سر دار ولی محرم احرام تو ام - میرداماد
10 00:04:00 3.74 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

روضه

 

 
گلچین جامع شب مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک" ‌
مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام
روضه
روضه
ترتیبزمانحجمدانلودپخش
چهارتا بانو - کریمی
1 00:11:22 3.91 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - بنی فاطمه
2 00:04:45 4.44 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کریم غریب این شهرم - بنی فاطمه
3 00:08:33 7.92 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

رسیده مسلم - بنی فاطمه
4 00:09:31 7.37 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

لاله های زخمی اش را هیچ کس باور نداشت - میرداماد
5 00:15:32 11.5 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

چرا سفید شده موهات - دمام - رعنایی
6 00:13:23 10.0 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - بنی فاطمه
7 00:04:25 4.36 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

با این که روزی داشتی - میرداماد
8 00:05:38 5.33 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - کریمی
9 00:09:50 9.09 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ای کاش راحت از شب کوفه جدا شود - کریمی
10 00:08:56 4.13 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - خلج
11 00:08:40 5.05 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

محرم اومدو - خلج
12 00:11:16 9.11 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

حرمتو بردار برو مدینه - رعنایی
13 00:05:40 3.24 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

راز العماره یا بستر فرق دارد - سیب سرخی
14 00:08:53 8.23 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - علیمی
15 00:05:44 5.33 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نامه ها امضا شدند - کریمی
16 00:11:01 8.93 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - میرداماد
17 00:12:16 8.47 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

روضه مسلم - علیمی
18 00:08:44 7.82 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

هلال محرم که پیدا شده - کریمی
19 00:14:03 12.0 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

هزار هزار نامه نوشتن - کریمی
20 00:13:19 2.29 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

زمینه

 

 
گلچین جامع شب مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک" ‌
مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام
زمینه
زمینه
ترتیبزمانحجمدانلودپخش
مسافر کوفه - طاهری
1 00:08:53 2.04 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

آقا نیا آقا - کریمی
2 00:13:57 13.58 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

شب اول محرم - کریمی
3 00:07:03 2.42 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

اگه بیای رحم نمیکنن به طفل رباب - علیمی
4 00:05:45 1.36 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دلم میخونه برای آقا - علیمی
5 00:04:11 1.00 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

از طرف زهرا - بنی فاطمه
6 00:09:12 8.51 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

حسین کجای راهی - عینی فرد
7 00:11:37 10.7 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کوچه گرد کوفه شدم - اسلام میرزایی
8 00:13:21 6.11 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

باور نمیکردم - علیمی
9 00:08:36 7.72 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

اهل البکا - بنی فاطمه
10 00:03:30 4.03 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

یا سید الشهدا - کریمی
11 00:11:07 7.20 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

سلام بر محرم و شه عالمین - خلج
12 00:05:23 5.75 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بسم الله بسم الله - میرداماد
13 00:04:39 5.08 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

از آسمونا صدای حی علی العزا رسید - مقدم
14 00:04:45 5.22 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

السلام السلام - رعنایی
15 00:04:08 4.61 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

من و شهر نامردی - سیب سرخی
16 00:10:45 8.22 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بیا ای محرم محرم - واعظی
17 00:05:46 6.11 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ای قبله ی دل عشق من آقا - مقدم
18 00:07:16 6.66 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

از دست من کاری دیگه بر نمیاد آقا - طاهری
19 00:11:10 9.77 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

غریب و تنها - واعظی
20 00:10:10 8.98 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دوباره بیرق عزا - کریمی
21 00:10:55 10.0 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ز دار العماره - کریمی
22 00:03:16 1.58 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

خونه هامون سیاه پوشه - کریمی
23 00:11:54 5.45 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

برو مدینه حرمتو وردار - علیمی
24 00:08:42 5.06 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تک و تنها من حیرون - علیمی
25 00:08:23 4.88 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دوباره مشکی پوشم - هلالی
26 00:11:51 5.43 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

غریب و تنها کوچه ها - میرداماد
27 00:05:51 3.35 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

عکست رو قاب چشممه - مقدم
28 00:08:39 4.96 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

پیرهن مشکی به تنم ارباب - نریمان پناهی
29 00:03:58 2.32 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

پیچیده تو کوچه ها - رعنایی
30 00:05:22 3.07 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تک و تنها ندارم هم دردی - سیبسرخی
31 00:12:25 5.74 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نمیدونستم وفا نداره - علیمی
32 00:08:31 7.88 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کاش میرسید به تو صدام - مقدم
33 00:09:08 7.40 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دل من شور میزنه - سیب سرخی
34 00:08:55 5.18 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مادر که میکنه برات وا ویلا - کریمی
35 00:06:52 5.60 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دلم را مث پیمان ها شکستند - میرداماد
36 00:09:15 6.39 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

سفیر تو گرفتاره - مقدم
37 00:08:32 7.90 MB دانلود {audio}http://www.sibtayn.com/sound/fa/monasebat/moharam/93/shab01/moghadam/moghadam-sh01-m93-01.mp3/audio}
دل نبندی بر این قوم نامرد حسین - هلالی
38 00:03:21 1.0 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

گفتم با اشاره - علیمی
39 00:05:21 5.11 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

راه چاره برام نموند - علیمی
40 00:05:17 5.06 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

گفت ای گروه هر که ندارد هوای ما - کریمی
41 00:05:40 5.37 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مسافر کوفه - طاهری
42 00:08:48 4.04 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مسلم تو ام حسین جان - مقدم
43 00:05:11 1.19 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

آقا تورو خدا برگرد کوفه نیا - طاهری
44 00:12:36 5.05 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تنها میگرده مرد کوفه - بنی فاطمه
45 00:06:37 1.13 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

سنگین

 

 
گلچین جامع شب مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک" ‌
مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام
سنگین
سنگین
ترتیبزمانحجمدانلودپخش
تمام کوفه میکند تورا نظاره یا حسین - بنی فاطمه
1 00:04:21 1.58 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

سفیر سرگردان منم - عینی فرد
2 00:07:33 6.99 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

بازم محرم اومد و لباس ماتم بیارید - بنی فاطمه
3 00:07:13 6.62 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

جن و ملک در خروش - میرداماد
4 00:05:06 5.50 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

پیرهنی که از سال قبل - مقدم
5 00:06:16 6.56 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نمیشه آقا نیا سمت کوفه جون زهرا - رعنایی
6 00:06:41 6.5 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

تن بی سر شده چون بی کس و بی یار شود - سیب سرخی
7 00:06:42 6.96 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

انگشت مسلم شک داشت اما امضا کرد کم کم - بنی فاطمه
8 00:05:12 4.99 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

اهل این شهر خموش و سردنند - خلج
9 00:03:05 1.85 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مسلمم عبد فدایی- فالی
10 00:04:48 2.28 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نیا نیا نیا منو از این خجالت آب نکن - میرداماد
11 00:04:35 2.63 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مسلم غریب کوفه ام تنهای تنها - مقدم
12 00:03:53 2.23 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

جان مسلم شد فدای جان تو - سیب سرخی
13 00:11:14 6.51 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

سهم من از با تو بودن - میرداماد
14 00:05:44 3.94 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دلارو غم گرفت - میداماد
15 00:04:15 3.97 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

خسته ام از همه کس - مقدم
16 00:05:13 4.87 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کوچه به کوچه شهر و میگردم - علیمی
17 00:06:20 5.90 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

محرمت میاد پریشونم - علیمی
18 00:07:57 8.20 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

پر زده ماه گریه ها - کریمی
19 00:03:56 3.98 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کنج حجره سر به زانو - علیمی
20 00:08:42 6.06 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

شور

 

 
گلچین جامع شب مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک" ‌
مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام
شور
شور
ترتیبزمانحجمدانلودپخش
آمد دوباره ماه تان ارباب - اکبری
1 00:04:56 4.61 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

قلبی پر ز ماتم - عینی فرد
2 00:06:57 6.44 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

یه کمی بیا آقا سوی کربلا - عینی فرد
3 00:04:28 4.17 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ماه اشک و ماه گریه - واعظی
4 00:04:56 5.35 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

از طرف زهرا - بنی فاطمه
5 00:03:57 3.99 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

دوباره روی لبم نشست - هلالی
6 00:05:04 4.89 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

محرمه عزای اشرف اولاد آدمه - دمام - سیب سرخی
7 00:02:48 3.07 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

پیراهنه شهرم رنگ مشکی داره - حسین طاهری
8 00:07:36 6.92 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

الا نوحو الا نوحو - کریمی
9 00:13:15 12.2 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

حرمتو وردار برو مدینه - علیمی
10 00:03:13 1.96 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

جون من دخترت رو نیار- علیمیدر اوج بی کسی - ابراهیمی
11 00:06:24 3.75 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

در اوج بی کسی - ابراهیمی
12 00:04:10 2.46 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

خدا میدونه کجای راهیم - طاهری
13 00:05:37 3.22 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

از سر دار میگم نیا - علیمی
14 00:02:44 2.59 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

شب اول عزا خود صاحب عزا - علیمی
15 00:05:33 5.34 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

کوفه شهر غربت - هلالی
16 00:07:00 2.41 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

نیا به کوفه - مقدم
17 00:06:16 2.15 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

 

واحد

 

 
گلچین جامع شب مداحی شب اول محرم به تفکیک مناسبت و سبک" ‌
مداحان مشهور اهلبیت علیهم السلام
واحد
واحد
ترتیبزمانحجمدانلودپخش
امشب میان کوچه ها خانه به دوشم - علیمی
1 00:03:23 3.10 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

سر من بر سر این دار صفایی دارد - کریمی
2 00:01:38 0.587 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

گفتم حسین گریه زمزم شروع شد - علیمی
3 00:03:09 2.61 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

شب اول محرم شده - بنی فاطمه
4 00:05:48 5.39 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

یکی آش نذری میپزه - رعنایی
5 00:05:52 6.20 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

چقدر محلمون زیبا شد - رعنایی
6 00:08:03 8.19 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

عالم محرم است و سلام علی الحسین - نریمان پناهی
7 00:04:57 4.79 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

باز و هر کوچه - ابراهیمی
8 00:05:02 2.96 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

منم سفیر شاهنشه - فالی
9 00:06:08 2.89 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

فصل غم اومد از راه - خلج
10 00:05:00 4.08 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

از همون روزی که پدرم با گریه - مقدم
11 00:06:36 6.13 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

یا اهل العالم قتل الحسین و بکربلا عطشانا - علیمی
12 00:07:51 8.21 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

مسلم تو ام حسین جان - مقدم
13 00:05:11 1.19 MB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa


 

کوتاه و شنیدنی

تجسم اهل بیت(علیهم السلام) در روایت زیبای نبوی - حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل :2دقيقه و 23ثانیه

حجم فایل : 1.17 مگابایت

سه مرتبه مادر و یک مرتبه پدر- مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی

مدت زمان فايل : 1دقيقه و 57 ثانیه

حجم فایل : 0.98 مگابایت

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

1 ربيع الاول

١ ـ جریان لیله المبیت٢ ـ رحلت «زینب بنت خزیمه» همسر پیامبراكرم(صلی الله علیه و آله وسلم)...


ادامه ...

3 ربيع الاول

به آتش كشیدن خانه خدا توسط سپاهیان شامدر سوم ربیع الاول سال 64 هـ .ق. سپاهیان شام...


ادامه ...

4 ربيع الاول

خارج شدن پیامبراسلام ‌(صلی الله علیه و آله وسلم) از غار ثور پس از سه شبانه روز پیامبرگرامی...


ادامه ...

5 ربيع الاول

١ـ هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ـ‌ وفات حضرت سكینه بنت الحسین (علیهما السلام)1ـ...


ادامه ...

8 ربيع الاول

شهادت امام حسن عسكری علیه السلام بر اساس روایات مشهور، امام حسن عسكری‌(علیه السلام) پس از 28 سال...


ادامه ...

9 ربيع الاول

١ـ آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف٢ ـ قتل عمر بن خطاب٣ ـ...


ادامه ...

10 ربيع الاول

١ـ ازدواج پیامبراكرم‌(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت خدیجه(سلام الله علیها)٢ـ وفات حضرت عبدالمطلب...


ادامه ...

12 ربيع الاول

١ـ ورود پیامبرگرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله وسلم) به دهكد‎ه‌ قبا در نزدیكی مدینه٢ـ مرگ معتصم...


ادامه ...

13 ربيع الاول

آغاز دوران حكومت عباسیان از اوایل سال 130 هـ .ق عباسیان برای به دست آوردن قدرت، دست به...


ادامه ...

14 ربيع الاول

١- هلاكت یزید بن معاویه٢ـ مرگ موسی خلیفه عباسی1ـ هلاكت یزید بن معاویهیزید بن معاویه در چهاردهم...


ادامه ...

15 ربيع الاول

بنای مسجد «قبا» در نزدیكی مدینه به دستور پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جریان...


ادامه ...

16 ربيع الاول

ورود اهل بیت امام حسین (علیه السلام) به شام در كتاب كامل بهایی نقل شده است كه اسرای...


ادامه ...

17 ربيع الاول

١ـ میلاد مسعود خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله ‌(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ...


ادامه ...

18 ربيع الاول

آغاز بنای مسجد النبی به دست پیامبرگرامی اسلام ‌(صلی الله علیه و آله و سلم) در هیجدهم ربیع...


ادامه ...

22 ربيع الاول

وقوع غزوه بنی نضیر پس از جنگ احد و شكست سپاه اسلام در برابر مشركان قریش، فرصتی برای...


ادامه ...

23 ربيع الاول

ورود حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) به قم یك سال پس از تبعید امام رضا(علیه السلام) از مدینـه...


ادامه ...

25 ربيع الاول

وقوع غزوه دُومةُ الجَندل در روز بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجم هـ .ق غزوه دُومةُ الجَندل...


ادامه ...

26 ربيع الاول

صلح حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه در بیست و ششم ربیع الاول سال 41 هـ .ق...


ادامه ...
01234567891011121314151617

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

* کلیپهای بیشتر

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. گلچین محرم
  4. آرشيو صوتی

قرآن كريم