نماز در قرآن و احاديث

نماز درسفر
واذ ا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه...
وهنگامي كه سفر كنيد گناهي بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد.
سوره نساء،آيه 101
تحريم نماز در حال مستي
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوه وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون،
اي كساني كه ايمان آورده ايد در حالي كه مست هستيد به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مي گوييد.
سوره نساء ،آيه 43
اخلاص در نماز
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين:
بگو همانا نماز وتمام عبادت و زندگي ومرگ من همه براي خداوند پروردگار جهانيان است شريكي براي او نيست وبه همين دستور يافته ام ومن نخستين مسلمان هستم .
سوره انعام،آيه 162 و 163
مهندسي خانه ونماز
واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلوه،
خانه هايتان را مقابل يكديگر قرا دهيد ونماز بر پا داريد.
سوره يونس،آيه 87
مواظبت بر نماز ها
والذين هم علي صلاتهم يحافظون،
مصلين كساني هستند كه مواظب نماز خويشتن اند وهمه اوقات نماز را حفظ مي كنند.
سوره معارج ،آيه 34
آداب نماز
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا،
ودر نماز نه صدا را بسيار بلند ونه بسيار آهسته گردان ،بلكه حد متوسط را اختيار كن.
سوره اسراء،آيه 110
اداي واجب ، موجب نجات
قال رسول الله (ص):
قال اللله تعالي ( لا ينجوا مني عبدي الا باداء ما افترضت عليه )
خداوند فرموده ايت بنده ام از من نجات نمي يابد مگر با اداي آنچه بر او واجب كردم .
محجه البيضا ء ،ج 1، ص 398
طلب عبادت
عن الحسين ابن علي عليه الاسلام
ان من الطلب عباده تزكي لها و اذا اضرت النوافل بالفريضه فار فضوها
هر كس طلب عبادت دارد دل را براي آن پاك كند و هر گاه نمازهاي مستحبي به نمازهاي واجب ضرر رساند (باعث آسيب رساني به يكي از صفات و ابعاد نمازهاي واجب شد ) نمازهاي مستحبي را ترك كنيد .
تحف العقول ، ص 267
نماز ،اولين فرمان به موسي
انني انا الله لا اله الاانا فاعبودني و اقم الصلوه لذكري
من الله هستم ،معبودي جز من نيست ،مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من به پا دار
سوره طه ،آيه 14
وقت نماز صبح و ظهر
اقم الصلوه لدلوك الشمس الي غسق اليل و قران الفجر ان القران الفجر كان مشهودا
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكي شب به ياد آر و نماز صبح را نيز به جاي آر، كه آن به حقيقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است
سوره اسراء ، آيه 78
اهميت نماز ظهر
حافظوا علي الصلوات و الصلوه الوسطي و قوموا الله قانتين
در انجام همه نمازها و نماز مياني (ظهر ) كوشش و مواظبت كنيد در حال عبادت و خضوع كنان براي خدا به پا خيزيد
سوره بقره ،آيه 238
ثابت بودن وقت نماز
فاقيموا الصلوه ان الصلوه كانت علي امومنين كتابا موقوتا
نماز را بر پا داريد كه راستي نماز وظيفه ثابت ومعيني است براي مومنان
سوره نساء ،آيه 103
نماز و وقت شناسي
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ،وله الحمد في السموات و الارض و عيشاو حين تظرون
پس (به فكر آن روز بزرگ باشيد ) خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبيح و ستايش گوييد وسپاس اهل عالم در آسمانها و زمين مخصوص اوست وشما نيز در تاريكي شب و نيمه روز (در نماز عشا، ظهر و عصر ) به ستايش او مشغول شويد .
سوره روم ،آيات 17و18
نمازهاي پنجگانه روزانه
وسبح بحمده ريژبك قبل الطلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناي اليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضي
قبل از طلوع آفتاب وپيش از غروب آن وهمچنين در اثنا شب و اطراف روز تسيبح و حمد پرودژردگارت را به جا آور تا خشنود شوي
سوره طه ،آيه 130
نماز ،روش پيامبران
قال رسول الله -صلي الله عليه واله-:
الصلاه من شرايع الدين ،وفيها مرضاه الرب- عز وجل -فهي منهاج الانبياء ،.
نماز از سنتهاي دين ،ومايه خشنودي پروردگار وراه وروش پيامبران است.
جامع احاديث الشيعه ،ج4،ص 22.بحار الانوار،ج82،ص231
اقامه نماز و پاداش الهي
لكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك و ما انزل من قبللك و المقيمين الصلوه والموتون الزكوه و المومنون بالله وال
ولي دسته اي از آنها كه راسخ در علم اند و آنها كه ايمان دارند و به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه كه پيش از تو نازل گرديده ايمان مي آورند و آنها كه نماز را بر پا مي دارند و آنان كه زكات مي دهند وآنها كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند به زودي به همه آنان پاداش عظيمي خواهيم داد
سوره نساء ،آيه 162 
نماز وقران
ان الذين يتلون كتاب الله و اقامواالصلواه
كساني كه قران تلاوت مي كنند ونماز به پاي مي دارند
سوره فاطر ،آيه 26
اوصاف مصلحان
والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلواه انا لا نضيع اجر المصلحين
و آنهايي كه به كتاب (خدا) تمسك جويند و نماز را به پا دارند (پاداش بزرگي خواهند داشت زيرا ) ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهسم كرد .
سوره اعراف ،آيه 170
نماز و صفات مومنان و مجاهدان
التا ئبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدودالله و بشر المونين
(مومنان كساني هستند كه ) توبه كنندگان و عبادت كنندگان و سپاس گويان و سياحت كنندگان و ركوع كنندگان وسجده آوران وآمران به معروف و نهي كنندگان از منكر و حافظان حدود (ومرزهاي) الهي و بشارت بده مومنان را
سوره توبه ،آيه 112
نماز و زكات
فاقيموا الصلوه و اتوالزكوه و اعتصموا بلله هو مولاكم
پس نماز بگذاريد و زكات بدهيد وبه خدا توسل جوييد اوست مولاي شما .
سوره حج ،آيه 78 
نماز وتنبيه
ولا تصل علي احد منهم مات ابداً و لا تقم علي قبره انهم كفروابلله و رسوله وماتوا وهم فاسقون
بر هيچ يك از آنها كه بميرد نماز نخوان و بر كنار قبرش (براي دعا و طلب آمرزش ) نايست ،چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند ودر حالي كه فاسق بودند از دنيا رفتند .
سوره توبه ،آيه 84 
نماز همراه با مشورت
والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوري بينهم
وآنها كه دعوت پرودگارشان را اجابت كرده ونماز را برپا داشته وكارهايشان به طريق مشورت در ميان آنها صورت مي گيرد .
سوره شوري ،آيه 38
نماز، خصلت مومنين
والمومنون المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقميون الصلوه
مردان و زنان با ايمان يار وياور همديگرند ،امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و نماز را برپا مي دارند
سوره توبه ،آيه 71
يكي از صفات متقين اقامه نماز است     
الذين يومنون بالغيب و يقيمون الصوه و مما رزقناهم ينفقون
پرهزيكاران كساني هستند مه به غيب ايمان مي آورند و نماز را بر پا مي دارند و از تمام نعمتها و مواهبي كه به آنها روزي داده ايم ،انفاق مي كنند .
سوه بقره ،آيه 3
نماز پيوند با خدا و پيوند با خلق
واقيمواالصلواه واتواالزكوه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعلمون بصير
نماز را به پا داريد و زكات را اداكنيد (با اين دو وسيله روح و جسم اجتماع خود را نيرومند سازيد و بدانيد ) هر كار خيري براي خود (در سراي آخرت) از پيش مي فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت خداوند به اعمال شما آگاه است
سوره بقره ،آيه 110
نماز جزء برنامه هاي حكومت اسلامي
الذين مكنا هم في الارض اقاموالصلواه و اتوا الزكوه و امروا بلمعروف و نهوا عن المنكر ولله عافبه الامور
ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي دارند و زكات را ادا مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند و پايان همه امور از آن خداست .
سوره حج ،آيه 41

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
@sibtayn_fa ویژه نامه رمضان

 

کوتاه و شنیدنی

حکم شرعی نیت برای روزه گرفتن-حجت الاسلام بندانی نیشابوری 1385

مدت زمان فايل : 32 ثانیه

حجم فایل : 246 کیلو بایت

مقدار شرعی مهر در نماز برای سجده کردن -حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 20 ثانیه

حجم فایل : 771 کیلو بایت

حکم شرعی سر زیر آب بردن روزه دار - حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 8 ثانیه

حجم فایل : 0.99 مگابایت

کفاره روزه به چه چیزی و به چه کسی باید داده شود- حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 57 ثانیه

حجم فایل : 2.80 مگابایت

تکلیف کسی که تعداد روزه های قضا را نمی داند چیست - حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 48 ثانیه

حجم فایل : 1.32 مگابایت

میزان و شرایط زکات فطریه

حجت الاسلام بندانی نیشابوری

مدت زمان فايل : 2 دقیقه و 44 ثانيه

حجم فایل : 3.77 مگابایت

حکم روزه خواری در شرایط و مشاغل سخت چیست؟

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 2 دقیقه و 35 ثانيه

حجم فایل : 2.15 مگابایت

آیا افراد معتاد می توانند روزه نگیرند؟

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 1 دقیقه و 18 ثانيه

حجم فایل : 970 کیلوبایت

آیا قضای روزه برای بیمار واجب است؟

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 26 ثانيه

حجم فایل : 389 کیلوبایت

آیا خوردن و آشامیدن سهوی روزه را باطل می کند؟

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 28 ثانيه

حجم فایل : 470 کیلوبایت

آیا باقی ماندن در حال جنابت روزه را باطل می کند؟

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 1 دقیقه و 10 ثانيه

حجم فایل : 1.02 مگابایت

حکم روزه مسافری که قبل از اذان ظهر به وطن برگردد

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 13 ثانيه

حجم فایل : 270 کیلوبایت

حکم روزه گرفتن دختران تازه به تکلیف رسیده

حجت الاسلام وحید پور

مدت زمان فايل : 36 ثانيه

حجم فایل : 583 کیلوبایت

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

1 رمضان

مرگ مروان بن حکم در اول رمضان سال ۶۵ هـ .ق. مروان در ۸۱ سالگی در شام به...


ادامه ...

4 رمضان

مرگ زیاد بن ابیه عامل معاویه در بصره در چهارم رمضان سال ۵۳ هـ .ق. زیاد در کوفه...


ادامه ...

6 رمضان

تحمیل ولایت عهدی به حضرت امام رضا علیه السلام توسط مأمون عباسی بعد از آنکه مأمون عباسی با...


ادامه ...

10 رمضان

١ ـ وفات حضرت خدیجه کبری (سلام الله علیها) همسر گرامی پیامبر(صلی الله علیه و آله و...


ادامه ...

12 رمضان

برقراری عقد اخوت بین مسلمانان توسط رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) هنگامی که...


ادامه ...

13 رمضان

مرگ حجاج بن یوسف ثقفی،‌ حاکم خونخوار بنی امیه در سیزدهم رمضان سال ۹۵ هـ .ق حاکم خونخوار...


ادامه ...

14 رمضان

شهادت مختار بن ابی عبیده ثقفی در چهاردهم رمضان سال ۶۷ هـ .ق مختار بن ابی عبیده ثقفی...


ادامه ...

15 رمضان

١ ـ ولادت با سعادت سبط اکبر، حضرت امام مجتبی(علیه السلام)٢ ـ حرکت حضرت مسلم بن عقیل...


ادامه ...

16 رمضان

ورود محمد بن ابی بکر به مصر در شانزدهم رمضان سال ۳۷ هـ .ق محمد بن ابی بکر...


ادامه ...

17 رمضان

١ ـ معراج پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد بن عبدالله (صلی الله علیه و آله و سلم)٢...


ادامه ...

19 رمضان

ضربت خوردن امیرمؤمنان حضرت امام علی (علیه السلام) در محراب مسجد کوفه در نوزدهم ماه مبارک رمضان سال...


ادامه ...

20 رمضان

فتح مکه توسط سپاهیان اسلام در روز بیستم رمضان سال هشتم هـ .ق سپاهیان اسلام به فرماندهی رسول...


ادامه ...

21 رمضان

١ ـ شهادت مظلومانه امیرمؤمنان حضرت علی علیه السلام٢ ـ بیعت مردم با امام حسن مجتبی علیه...


ادامه ...

23 رمضان

نزول قرآن کریم در شب بیست و سوم رمضان کتاب آسمانی مسلمانان، قرآن مجید نازل گردید. برخی چنین...


ادامه ...

29 رمضان

وقوع غزوه حنین در بیست و نهم رمضان سال هشتم هـ .ق غزوه حنین به فرماندهی رسول گرامی...


ادامه ...

30 رمضان

درگذشت ناصر بالله عباسی در سی ام رمضان سال ۶۲۲ هـ .ق احمد بن مستضیء ناصر بالله درگذشت....


ادامه ...
0123456789101112131415

مطالب ارسالی به واتس اپ

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. کلیپ های تصویری
  3. آرشيو صوتی
  4. کلیپ های قرآنی

قرآن كريم