نماز در قرآن و احاديث

نماز درسفر
واذ ا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوه...
وهنگامي كه سفر كنيد گناهي بر شما نيست كه نماز را كوتاه كنيد.
سوره نساء،آيه 101
تحريم نماز در حال مستي
يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلوه وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون،
اي كساني كه ايمان آورده ايد در حالي كه مست هستيد به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مي گوييد.
سوره نساء ،آيه 43
اخلاص در نماز
قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ،لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين:
بگو همانا نماز وتمام عبادت و زندگي ومرگ من همه براي خداوند پروردگار جهانيان است شريكي براي او نيست وبه همين دستور يافته ام ومن نخستين مسلمان هستم .
سوره انعام،آيه 162 و 163
مهندسي خانه ونماز
واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلوه،
خانه هايتان را مقابل يكديگر قرا دهيد ونماز بر پا داريد.
سوره يونس،آيه 87
مواظبت بر نماز ها
والذين هم علي صلاتهم يحافظون،
مصلين كساني هستند كه مواظب نماز خويشتن اند وهمه اوقات نماز را حفظ مي كنند.
سوره معارج ،آيه 34
آداب نماز
ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا،
ودر نماز نه صدا را بسيار بلند ونه بسيار آهسته گردان ،بلكه حد متوسط را اختيار كن.
سوره اسراء،آيه 110
اداي واجب ، موجب نجات
قال رسول الله (ص):
قال اللله تعالي ( لا ينجوا مني عبدي الا باداء ما افترضت عليه )
خداوند فرموده ايت بنده ام از من نجات نمي يابد مگر با اداي آنچه بر او واجب كردم .
محجه البيضا ء ،ج 1، ص 398
طلب عبادت
عن الحسين ابن علي عليه الاسلام
ان من الطلب عباده تزكي لها و اذا اضرت النوافل بالفريضه فار فضوها
هر كس طلب عبادت دارد دل را براي آن پاك كند و هر گاه نمازهاي مستحبي به نمازهاي واجب ضرر رساند (باعث آسيب رساني به يكي از صفات و ابعاد نمازهاي واجب شد ) نمازهاي مستحبي را ترك كنيد .
تحف العقول ، ص 267
نماز ،اولين فرمان به موسي
انني انا الله لا اله الاانا فاعبودني و اقم الصلوه لذكري
من الله هستم ،معبودي جز من نيست ،مرا پرستش كن و نماز را براي ياد من به پا دار
سوره طه ،آيه 14
وقت نماز صبح و ظهر
اقم الصلوه لدلوك الشمس الي غسق اليل و قران الفجر ان القران الفجر كان مشهودا
نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاريكي شب به ياد آر و نماز صبح را نيز به جاي آر، كه آن به حقيقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است
سوره اسراء ، آيه 78
اهميت نماز ظهر
حافظوا علي الصلوات و الصلوه الوسطي و قوموا الله قانتين
در انجام همه نمازها و نماز مياني (ظهر ) كوشش و مواظبت كنيد در حال عبادت و خضوع كنان براي خدا به پا خيزيد
سوره بقره ،آيه 238
ثابت بودن وقت نماز
فاقيموا الصلوه ان الصلوه كانت علي امومنين كتابا موقوتا
نماز را بر پا داريد كه راستي نماز وظيفه ثابت ومعيني است براي مومنان
سوره نساء ،آيه 103
نماز و وقت شناسي
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ،وله الحمد في السموات و الارض و عيشاو حين تظرون
پس (به فكر آن روز بزرگ باشيد ) خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبيح و ستايش گوييد وسپاس اهل عالم در آسمانها و زمين مخصوص اوست وشما نيز در تاريكي شب و نيمه روز (در نماز عشا، ظهر و عصر ) به ستايش او مشغول شويد .
سوره روم ،آيات 17و18
نمازهاي پنجگانه روزانه
وسبح بحمده ريژبك قبل الطلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناي اليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضي
قبل از طلوع آفتاب وپيش از غروب آن وهمچنين در اثنا شب و اطراف روز تسيبح و حمد پرودژردگارت را به جا آور تا خشنود شوي
سوره طه ،آيه 130
نماز ،روش پيامبران
قال رسول الله -صلي الله عليه واله-:
الصلاه من شرايع الدين ،وفيها مرضاه الرب- عز وجل -فهي منهاج الانبياء ،.
نماز از سنتهاي دين ،ومايه خشنودي پروردگار وراه وروش پيامبران است.
جامع احاديث الشيعه ،ج4،ص 22.بحار الانوار،ج82،ص231
اقامه نماز و پاداش الهي
لكن الراسخون في العلم منهم والمومنون يومنون بما انزل اليك و ما انزل من قبللك و المقيمين الصلوه والموتون الزكوه و المومنون بالله وال
ولي دسته اي از آنها كه راسخ در علم اند و آنها كه ايمان دارند و به تمام آنچه بر تو نازل شده و آنچه كه پيش از تو نازل گرديده ايمان مي آورند و آنها كه نماز را بر پا مي دارند و آنان كه زكات مي دهند وآنها كه به خدا و روز قيامت ايمان آورده اند به زودي به همه آنان پاداش عظيمي خواهيم داد
سوره نساء ،آيه 162 
نماز وقران
ان الذين يتلون كتاب الله و اقامواالصلواه
كساني كه قران تلاوت مي كنند ونماز به پاي مي دارند
سوره فاطر ،آيه 26
اوصاف مصلحان
والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلواه انا لا نضيع اجر المصلحين
و آنهايي كه به كتاب (خدا) تمسك جويند و نماز را به پا دارند (پاداش بزرگي خواهند داشت زيرا ) ما پاداش مصلحان را ضايع نخواهسم كرد .
سوره اعراف ،آيه 170
نماز و صفات مومنان و مجاهدان
التا ئبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدودالله و بشر المونين
(مومنان كساني هستند كه ) توبه كنندگان و عبادت كنندگان و سپاس گويان و سياحت كنندگان و ركوع كنندگان وسجده آوران وآمران به معروف و نهي كنندگان از منكر و حافظان حدود (ومرزهاي) الهي و بشارت بده مومنان را
سوره توبه ،آيه 112
نماز و زكات
فاقيموا الصلوه و اتوالزكوه و اعتصموا بلله هو مولاكم
پس نماز بگذاريد و زكات بدهيد وبه خدا توسل جوييد اوست مولاي شما .
سوره حج ،آيه 78 
نماز وتنبيه
ولا تصل علي احد منهم مات ابداً و لا تقم علي قبره انهم كفروابلله و رسوله وماتوا وهم فاسقون
بر هيچ يك از آنها كه بميرد نماز نخوان و بر كنار قبرش (براي دعا و طلب آمرزش ) نايست ،چرا كه آنها به خدا و رسولش كافر شدند ودر حالي كه فاسق بودند از دنيا رفتند .
سوره توبه ،آيه 84 
نماز همراه با مشورت
والذين استجابوا لربهم و اقاموا الصلوه و امرهم شوري بينهم
وآنها كه دعوت پرودگارشان را اجابت كرده ونماز را برپا داشته وكارهايشان به طريق مشورت در ميان آنها صورت مي گيرد .
سوره شوري ،آيه 38
نماز، خصلت مومنين
والمومنون المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقميون الصلوه
مردان و زنان با ايمان يار وياور همديگرند ،امر به معروف و نهي از منكر مي كنند و نماز را برپا مي دارند
سوره توبه ،آيه 71
يكي از صفات متقين اقامه نماز است     
الذين يومنون بالغيب و يقيمون الصوه و مما رزقناهم ينفقون
پرهزيكاران كساني هستند مه به غيب ايمان مي آورند و نماز را بر پا مي دارند و از تمام نعمتها و مواهبي كه به آنها روزي داده ايم ،انفاق مي كنند .
سوه بقره ،آيه 3
نماز پيوند با خدا و پيوند با خلق
واقيمواالصلواه واتواالزكوه و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعلمون بصير
نماز را به پا داريد و زكات را اداكنيد (با اين دو وسيله روح و جسم اجتماع خود را نيرومند سازيد و بدانيد ) هر كار خيري براي خود (در سراي آخرت) از پيش مي فرستيد آن را نزد خدا خواهيد يافت خداوند به اعمال شما آگاه است
سوره بقره ،آيه 110
نماز جزء برنامه هاي حكومت اسلامي
الذين مكنا هم في الارض اقاموالصلواه و اتوا الزكوه و امروا بلمعروف و نهوا عن المنكر ولله عافبه الامور
ياران خدا كساني هستند كه هرگاه در زمين به آنها قدرت بخشيديم نماز را برپا مي دارند و زكات را ادا مي كنند و امر به معروف و نهي از منكر مي نمايند و پايان همه امور از آن خداست .
سوره حج ،آيه 41

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

@sibtayn_fa

 

کوتاه و شنیدنی

حرم حضرت معصومه (س)،مانند حرم حضرت زهرا(س)

حجت الاسلام فرحزاد

 

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 47 ثانيه

زیارت پنج پیامبر و ائمه اطهار(علیهم السلام) در قم

مرا به قم ببرید!!!

حجت الاسلام یگانه


مدت زمان فايل : 2 دقيقه و52 ثانيه
حمله به کاروان حضرت معصومه (سلام الله علیها) و ورودشان به

یک حرم است که اگر ضریح را برداری اتاقکی وجود دارد

حجت الاسلام مؤمنی

مدت زمان فايل :1 دقيقه و 22 ثانيه

احترام اهل قم به ناموس پیامبر(صلی الله علیه و آله)

برتری حضرت معصومه(س) نسبت به دیگر دختران امام کاظم (ع)

حجت الاسلام رفیعی

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و43 ثانيه

چهار امام امر به زیارت ایشان کردند

حضرت معصومه (سلام الله علیها) الگویی مناسب برای دختران امروز

حجت الاسلام ماندگاری


مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 19 ثانيه
حضرت معصومه(سلام الله علیها) وظیفه فرزندی و خواهری را

مقام عصمت حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) چیست؟

آیت الله حسینی صدر

مدت زمان فايل : 4 دقيقه و 17 ثانيه

حضرت معصومه(س) دارای عصمت ثبوتی هستند

زیارت حضرت معصومه (سلام الله علیها)اکسیر أعظم است

آیت الله وحید خراسانی


مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 28 ثانيه
حضرت معصومه (سلام الله علیها) مس روح را کیمیای طلا

یا فاطمةُ إِشفعي لي فِي الجنّة

حجت الاسلام میرباقری


مدت زمان فايل : 1 دقيقه و 11 ثانيه
فرمایش امامان معصوم (علیهم السلام) در باره شفاعت بی بی

مقام و عظمت زیارت حضرت معصومه (سلام الله علیها) چیست؟

حجت الاسلام میرباقری
 
مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 30 ثانيه
فرمایش امامان معصوم (ع) در باره زیارت بی بی معصومه

ولایت پذیری حضرت معصومه سلام الله علیها

حجت الاسلام رفیعی


 
مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 10 ثانيه
به مناسبت اول ذی القعده سالروز ولادت بانوی کرامت

زیارتی که عارف بحق آن بانو باشیم

حجت الاسلام یگانه

 

مدت زمان فايل : 3 دقيقه و 17 ثانيه

پاداش زیارت حضرت معصومه (سلام الله علیها)

امام معصومی که آرزوی دیدن حضرت معصومه (سلام الله علیها) را داشتند

حجت الاسلام بندانی

مدت زمان فايل : 2 دقيقه و 14 ثانیه

حجم فایل : 1.62 مگابایت

Previous Next

روزشمارتاریخ اسلام

١ ربيع الاول

١ ـ جریان لیله المبیت٢ ـ رحلت «زینب بنت خزیمه» همسر پیامبراكرم(صلی الله علیه و آله وسلم)...


ادامه ...

٣ ربيع الاول

به آتش كشیدن خانه خدا توسط سپاهیان شامدر سوم ربیع الاول سال 64 هـ .ق. سپاهیان شام...


ادامه ...

٤ ربيع الاول

خارج شدن پیامبراسلام ‌(صلی الله علیه و آله وسلم) از غار ثور پس از سه شبانه روز پیامبرگرامی...


ادامه ...

٥ ربيع الاول

١ـ هجوم به خانه حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)٢ـ‌ وفات حضرت سكینه بنت الحسین (علیهما السلام)1ـ...


ادامه ...

٨ ربيع الاول

شهادت امام حسن عسكری علیه السلام بر اساس روایات مشهور، امام حسن عسكری‌(علیه السلام) پس از 28 سال...


ادامه ...

٩ ربيع الاول

١ـ آغاز امامت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف٢ ـ قتل عمر بن خطاب٣ ـ...


ادامه ...

١٠ ربيع الاول

١ـ ازدواج پیامبراكرم‌(صلی الله علیه و آله و سلم) با حضرت خدیجه(سلام الله علیها)٢ـ وفات حضرت عبدالمطلب...


ادامه ...

١٢ ربيع الاول

١ـ ورود پیامبرگرامی اسلام‌(صلی الله علیه و آله وسلم) به دهكد‎ه‌ قبا در نزدیكی مدینه٢ـ مرگ معتصم...


ادامه ...

١٣ ربيع الاول

آغاز دوران حكومت عباسیان از اوایل سال 130 هـ .ق عباسیان برای به دست آوردن قدرت، دست به...


ادامه ...

١٤ ربيع الاول

١- هلاكت یزید بن معاویه٢ـ مرگ موسی خلیفه عباسی1ـ هلاكت یزید بن معاویهیزید بن معاویه در چهاردهم...


ادامه ...

١٥ ربيع الاول

بنای مسجد «قبا» در نزدیكی مدینه به دستور پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در جریان...


ادامه ...

١٦ ربيع الاول

ورود اهل بیت امام حسین (علیه السلام) به شام در كتاب كامل بهایی نقل شده است كه اسرای...


ادامه ...

١٧ ربيع الاول

١ـ میلاد مسعود خاتم الانبیاء حضرت محمد بن عبد الله ‌(صلی الله علیه و آله و سلم)٢ـ...


ادامه ...

١٨ ربيع الاول

آغاز بنای مسجد النبی به دست پیامبرگرامی اسلام ‌(صلی الله علیه و آله و سلم) در هیجدهم ربیع...


ادامه ...

٢٢ ربيع الاول

وقوع غزوه بنی نضیر پس از جنگ احد و شكست سپاه اسلام در برابر مشركان قریش، فرصتی برای...


ادامه ...

٢٣ ربيع الاول

ورود حضرت فاطمه معصومه(سلام الله علیها) به قم یك سال پس از تبعید امام رضا(علیه السلام) از مدینـه...


ادامه ...

٢٥ ربيع الاول

وقوع غزوه دُومةُ الجَندل در روز بیست و پنجم ربیع الاول سال پنجم هـ .ق غزوه دُومةُ الجَندل...


ادامه ...

٢٦ ربيع الاول

صلح حضرت امام حسن مجتبی(علیه السلام) با معاویه در بیست و ششم ربیع الاول سال 41 هـ .ق...


ادامه ...
01234567891011121314151617

مطالب ارسالی به واتس اپ

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. كتابخانه
  2. كليپ های تصويری
  3. آرشيو صوتی
  4. کلیپ های قرآنی

قرآن كريم