سوره مطففين

(زمان خواندن: 2 - 3 دقیقه)

 

سوره مطففين

ترتيب بانواي زمان حجم دانلود پخش
32 هدایت فر 00:03:19 783 KB دانلود

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.


به نام خداوند بخشنده بخشايشگر
واى بر كم‏فروشان! (1)
آنان كه وقتى براى خود پيمانه مى‏كنند، حق خود را بطور كامل مى ‏گيرند؛ (2)
اما هنگامى كه مى‏ خواهند براى ديگران پيمانه يا وزن كنند، كم مى ‏گذارند! (3)
آيا آنها گمان نمى‏ كنند كه برانگيخته مى ‏شوند، (4)
در روزى بزرگ؛ (5)
روزى كه مردم در پيشگاه پروردگار جهانيان مى‏ ايستند. (6)
چنين نيست كه آنها (درباره قيامت) مى ‏پندارند، به يقين نامه اعمال بدكاران در «سجين‏» است! (7)
تو چه مى‏دانى «سجين‏» چيست؟ (8)
نامه‏اى است رقم زده شده و سرنوشتى است حتمى! (9)
واى در آن روز بر تكذيب‏ كنندگان! (10)
همانها كه روز جزا را انكار مى‏كنند. (11)
تنها كسى آن را انكار مى‏كند كه متجاوز و گنهكار است! (12)
(همان كسى كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مى‏شود مى‏گويد: «اين افسانه‏ هاى پيشينيان است!؛ (13)
چنين نيست كه آنها مى‏پندارند، بلكه اعمالشان چون زنگارى بر دلهايشان نشسته است! (14)
چنين نيست كه مى‏پندارند، بلكه آنها در آن روز از پروردگارشان محجوبند! (15)
سپس آنها به يقين وارد دوزخ مى‏شوند! (16)
بعد به آنها گفته مى‏شود: «اين همان چيزى است كه آن را انكار مى ‏كرديد!» (17)
چنان نيست كه آنها (درباره معاد) مى‏پندارند، بلكه نامه اعمال نيكان در «عليين‏» است! (18)
و تو چه مى‏دانى «عليين‏» چيست! (19)
نامه‏اى است رقم ‏خورده و سرنوشتى است قطعى، (20)
كه مقربان شاهد آنند! (21)
مسلما نيكان در انواع نعمت ‏اند: (22)
بر تختهاى زيباى بهشتى تكيه كرده و (به زيباييهاى بهشت) مى‏ نگرند! (23)
در چهره‏ هايشان طراوت و نشاط نعمت را مى ‏بينى و مى ‏شناسى! (24)
آنها از شراب (طهور) زلال دست‏نخورده و سربسته‏اى سيراب مى ‏شوند! (25)
مهرى كه بر آن نهاده شده از مشك است؛ و در اين نعمتهاى بهشتى راغبان بايد بر يكديگر پيشى گيرند! (26)
اين شراب (طهور) آميخته با «تسنيم‏» است، (27)
همان چشمه‏اى كه مقربان از آن مى ‏نوشند. (28)
بدكاران (در دنيا) پيوسته به مؤمنان مى‏ خنديدند، (29)
و هنگامى كه از كنارشان مى‏گذشتند آنان را با اشاره تمسخر مى‏ كردند، (30)
و چون به سوى خانواده خود بازمى‏گشتند مسرور و خندان بودند، (31)
و هنگامى كه آنها را مى‏ديدند مى ‏گفتند: «اينها گمراه انند!» (32)
در حالى كه هرگز مامور مراقبت و متكفل آنان ( مؤمنان) نبودند! (33)
ولى امروز مؤمنان به كفار مى ‏خندند، (34)
در حالى كه بر تخته اى آراسته بهشتى نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) مى ‏نگرند! (35)
آيا (با اين حال) كافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟! (36)