Pz01202019

Son güncellemePrş, 11 May 2017 7pm

Back Ana Sayfa Kanıtlar Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”
Perşembe, 04 Mayıs 2017 00:00

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn

 Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi kitaplarında bu hadise yer vermişlerdir.

Söylenmesi gerekir ki “Sakaleyn” hadisi çeşitli zaman ve mekânlarda ve “Kitap”, “İtret” ve “Ehlibeyt” gibi lafız farklılıklarıyla Peygamber Ekrem’den (s.a.a) nakledilmiştir. Ehlisünnet bu hadisi muteber bilmiş ve onlarca tarikten ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yaklaşık yirmi sahabesinden nakletmiştir. Ehlisünnetin ilk el ve en meşhur kaynak kitabı Sahihi Müslim’de şöyle gelmiştir: “Mekke ile Medine arasında Gadir- Hum denilen yerde Allah Resulü (s.a.a) aramızdan kalkıp hutbe okudu. Allah’a hamd ve sena edip halka nasihat ettikten sonra şöyle buyurdu: “Ey halk! Ben Allah’ın bir kuluyum ve Allah’ın elçisinin gelmesi ve benim de onun davetine icabet etmem yakındır. Ben sizin aranızda çok değerli iki emanet bırakıyorum; hidayet ve nur olan Allah’ın Kitap’ını, o halde ona sımsıkı sarılınız.” – Allah Resulü (s.a.a) Kur’an hakkında pek çok teşvikte bulundu – Hemen ardından şöyle buyurdu: “Ehlibeyt’imi.” Ve üç kez tekrar etti: “Allah aşkına! Ehlibeyt’imi unutmamanızı tavsiye ediyorum.”(Sahihi Müslim, c.4, hadis 2408) Ehlisünnetin diğer meşhur kaynak kitabı Süneni Tirmizi “Cabir b. Abdullah”ın dilinden Ehlibeyt’in menkıbeleri bahsinde şu ibareti getirmiştir: “Allah Resulünü (s.a.a) hac zamanı Arefe günü kendi özel devesinin üzerine binip hutbe okuduğunu gördüm. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyordu: “Ey insanlar! Ben sizin aranızda iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sarılırsanız kesinlikle sapıtmazsınız; Allah’ın Kitap’ı ve İtretim Ehlibeytim.” Hadisin naklinden hemen sonra Tirmizi ekliyor: Bu anlamdaki hadisi Ebuzer, Ebu Said Hudri, Zeyd b. Erkam ve Huzeyfe gibi sahabeler de nakletmişlerdir. (Sahihi Tirmizi, hadis 3786) Görüldüğü gibi zikri geçen her iki hadisin lafız ve içeriği birbirine yakın ve biri diğerinin benzeridir. Hatırlatılması gerekir ki Mısır’da “Daru’tTakribbeyne’lMezahibi’l İslami” tarafından basılan risalede bu hadisin her iki fırka açısından (Şia ve Ehlisünnet) sahih olduğu ispatlanmıştır. Allame Seyit Muhammed Hasan Mir Cihani bu konuda şöyle diyor: “Bu rivayet, sahih rivayetlerden olup Şia ve Ehlisünnetin kitaplarında bu anlamda yüzün üstünde hadis rivayet edilmiştir ki bunların çoğu lafzi olarak mütevatirdir. Bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak için Allame Nurullah Şuşteri’nin “İhkaku’l Hak”, Mir Hamit Hüseyin Hindi’nin “Abakatu’lEnvar” ve Allame Hac Şeyh AbdülhüseyinEmini’nin “El-Gadir” kitabına müracaat ediniz.”

http://www.sibtayn.com/tr

 

Okunma 1409 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 08 Mayıs 2017 20:39

76 yorum

 • Yorum Bağlantısı Fastest Payday Loan Salı, 07 Ağustos 2018 08:24 yazan Fastest Payday Loan

  bad credit loans loans with bad credit direct lender installment loans bad credit payday loans

 • Yorum Bağlantısı Money Loan Pazartesi, 06 Ağustos 2018 22:56 yazan Money Loan

  bad credit payday loans loan bad credit payday loans for bad credit loans

 • Yorum Bağlantısı Payday Loan Online Pazartesi, 06 Ağustos 2018 21:20 yazan Payday Loan Online

  loans for bad credit ace cash loans with bad credit online installment loans direct lenders

 • Yorum Bağlantısı Personal Loans Pazartesi, 06 Ağustos 2018 14:19 yazan Personal Loans

  online loans for bad credit payday loans bad credit bad credit loans reviews loans

 • Yorum Bağlantısı Loans Online Pazartesi, 06 Ağustos 2018 04:16 yazan Loans Online

  online payday lenders loans bad credit payday loans bad credit best loans for bad credit

 • Yorum Bağlantısı Payday Loan Online Pazar, 05 Ağustos 2018 20:05 yazan Payday Loan Online

  loan bad credit direct loan loans for bad credit guaranteed loans for bad credit

 • Yorum Bağlantısı Get A Loan Pazar, 05 Ağustos 2018 18:57 yazan Get A Loan

  loans loans loans loans

 • Yorum Bağlantısı Get A Loan Pazar, 05 Ağustos 2018 18:37 yazan Get A Loan

  bad credit loans bad credit loans loans loan for bad credit

 • Yorum Bağlantısı Direct Lender Loans Pazar, 05 Ağustos 2018 01:32 yazan Direct Lender Loans

  credit loans no credit payday loans for bad credit loans for people with bad credit loan for bad credit

 • Yorum Bağlantısı Direct Lenders Cumartesi, 04 Ağustos 2018 22:04 yazan Direct Lenders

  loans best loans for bad credit bad credit loans a loan with bad credit

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.