Pz01202019

Son güncellemePrş, 11 May 2017 7pm

Back Ana Sayfa Kanıtlar Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”
Perşembe, 04 Mayıs 2017 00:00

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn

 Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi kitaplarında bu hadise yer vermişlerdir.

Söylenmesi gerekir ki “Sakaleyn” hadisi çeşitli zaman ve mekânlarda ve “Kitap”, “İtret” ve “Ehlibeyt” gibi lafız farklılıklarıyla Peygamber Ekrem’den (s.a.a) nakledilmiştir. Ehlisünnet bu hadisi muteber bilmiş ve onlarca tarikten ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yaklaşık yirmi sahabesinden nakletmiştir. Ehlisünnetin ilk el ve en meşhur kaynak kitabı Sahihi Müslim’de şöyle gelmiştir: “Mekke ile Medine arasında Gadir- Hum denilen yerde Allah Resulü (s.a.a) aramızdan kalkıp hutbe okudu. Allah’a hamd ve sena edip halka nasihat ettikten sonra şöyle buyurdu: “Ey halk! Ben Allah’ın bir kuluyum ve Allah’ın elçisinin gelmesi ve benim de onun davetine icabet etmem yakındır. Ben sizin aranızda çok değerli iki emanet bırakıyorum; hidayet ve nur olan Allah’ın Kitap’ını, o halde ona sımsıkı sarılınız.” – Allah Resulü (s.a.a) Kur’an hakkında pek çok teşvikte bulundu – Hemen ardından şöyle buyurdu: “Ehlibeyt’imi.” Ve üç kez tekrar etti: “Allah aşkına! Ehlibeyt’imi unutmamanızı tavsiye ediyorum.”(Sahihi Müslim, c.4, hadis 2408) Ehlisünnetin diğer meşhur kaynak kitabı Süneni Tirmizi “Cabir b. Abdullah”ın dilinden Ehlibeyt’in menkıbeleri bahsinde şu ibareti getirmiştir: “Allah Resulünü (s.a.a) hac zamanı Arefe günü kendi özel devesinin üzerine binip hutbe okuduğunu gördüm. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyordu: “Ey insanlar! Ben sizin aranızda iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sarılırsanız kesinlikle sapıtmazsınız; Allah’ın Kitap’ı ve İtretim Ehlibeytim.” Hadisin naklinden hemen sonra Tirmizi ekliyor: Bu anlamdaki hadisi Ebuzer, Ebu Said Hudri, Zeyd b. Erkam ve Huzeyfe gibi sahabeler de nakletmişlerdir. (Sahihi Tirmizi, hadis 3786) Görüldüğü gibi zikri geçen her iki hadisin lafız ve içeriği birbirine yakın ve biri diğerinin benzeridir. Hatırlatılması gerekir ki Mısır’da “Daru’tTakribbeyne’lMezahibi’l İslami” tarafından basılan risalede bu hadisin her iki fırka açısından (Şia ve Ehlisünnet) sahih olduğu ispatlanmıştır. Allame Seyit Muhammed Hasan Mir Cihani bu konuda şöyle diyor: “Bu rivayet, sahih rivayetlerden olup Şia ve Ehlisünnetin kitaplarında bu anlamda yüzün üstünde hadis rivayet edilmiştir ki bunların çoğu lafzi olarak mütevatirdir. Bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak için Allame Nurullah Şuşteri’nin “İhkaku’l Hak”, Mir Hamit Hüseyin Hindi’nin “Abakatu’lEnvar” ve Allame Hac Şeyh AbdülhüseyinEmini’nin “El-Gadir” kitabına müracaat ediniz.”

http://www.sibtayn.com/tr

 

Okunma 1408 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 08 Mayıs 2017 20:39

76 yorum

 • Yorum Bağlantısı Loans For Bad Credit Cumartesi, 04 Ağustos 2018 21:37 yazan Loans For Bad Credit

  business loan loans bad credit bad credit loan online loans bad credit

 • Yorum Bağlantısı Instant Online Loans Perşembe, 02 Ağustos 2018 10:28 yazan Instant Online Loans

  loans with bad credit loans loans a loan with bad credit

 • Yorum Bağlantısı Pay Day Loan Perşembe, 02 Ağustos 2018 02:32 yazan Pay Day Loan

  loans need a loan with bad credit payday loans uk get a loan today

 • Yorum Bağlantısı Payday Loans Perşembe, 02 Ağustos 2018 01:02 yazan Payday Loans

  loans bad credit best loans for bad credit bad credit loans loan online payday

 • Yorum Bağlantısı Payday Express Çarşamba, 01 Ağustos 2018 23:30 yazan Payday Express

  bad credit loans reviews loans need a loan with bad credit online loans bad credit

 • Yorum Bağlantısı Online Loan Çarşamba, 01 Ağustos 2018 22:44 yazan Online Loan

  bad credit loan bad credit payday loans loans for bad credit bad credit loan

 • Yorum Bağlantısı Cash Loan Çarşamba, 01 Ağustos 2018 20:56 yazan Cash Loan

  loan for bad credit best loans for bad credit loans loans

 • Yorum Bağlantısı Easy Payday Loan Çarşamba, 01 Ağustos 2018 19:21 yazan Easy Payday Loan

  loan bad credit loans loans for people with bad credit best loans for bad credit

 • Yorum Bağlantısı Easy Payday Loan Çarşamba, 01 Ağustos 2018 18:52 yazan Easy Payday Loan

  guaranteed approval loans in dallas tx loans online loans bad credit

 • Yorum Bağlantısı Online Lenders Salı, 31 Temmuz 2018 08:01 yazan Online Lenders

  loans online loans for bad credit bad credit loan ace cash

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.