Pz01202019

Son güncellemePrş, 11 May 2017 7pm

Back Ana Sayfa Kanıtlar Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”
Perşembe, 04 Mayıs 2017 00:00

Ehlisünnet Rivayetlerinde “Sakaleyn Hadisi”

Yazan
Ögeyi Oylayın
(0 oy)

Ehlisünnet Rivayetlerinde Sakaleyn

 Hadisi “Sakaleyn Hadisi” Müslümanların en meşhur hadisler hazinelerinden birisi olup Sahihi Buhari, Sahihi Tirmizi, Süneni Ebu Davud, Süneni Tirmizî, Süneni Nese'i,Süneni İbn-iMâce,MüsnediAhmed b. Hanbel; tefsirler, siyerler, tarih ve lügat kitaplarını da kapsamak üzere İslam mezheplerinin büyükleri kendi kitaplarında bu hadise yer vermişlerdir.

Söylenmesi gerekir ki “Sakaleyn” hadisi çeşitli zaman ve mekânlarda ve “Kitap”, “İtret” ve “Ehlibeyt” gibi lafız farklılıklarıyla Peygamber Ekrem’den (s.a.a) nakledilmiştir. Ehlisünnet bu hadisi muteber bilmiş ve onlarca tarikten ve Peygamber Ekrem’in (s.a.a) yaklaşık yirmi sahabesinden nakletmiştir. Ehlisünnetin ilk el ve en meşhur kaynak kitabı Sahihi Müslim’de şöyle gelmiştir: “Mekke ile Medine arasında Gadir- Hum denilen yerde Allah Resulü (s.a.a) aramızdan kalkıp hutbe okudu. Allah’a hamd ve sena edip halka nasihat ettikten sonra şöyle buyurdu: “Ey halk! Ben Allah’ın bir kuluyum ve Allah’ın elçisinin gelmesi ve benim de onun davetine icabet etmem yakındır. Ben sizin aranızda çok değerli iki emanet bırakıyorum; hidayet ve nur olan Allah’ın Kitap’ını, o halde ona sımsıkı sarılınız.” – Allah Resulü (s.a.a) Kur’an hakkında pek çok teşvikte bulundu – Hemen ardından şöyle buyurdu: “Ehlibeyt’imi.” Ve üç kez tekrar etti: “Allah aşkına! Ehlibeyt’imi unutmamanızı tavsiye ediyorum.”(Sahihi Müslim, c.4, hadis 2408) Ehlisünnetin diğer meşhur kaynak kitabı Süneni Tirmizi “Cabir b. Abdullah”ın dilinden Ehlibeyt’in menkıbeleri bahsinde şu ibareti getirmiştir: “Allah Resulünü (s.a.a) hac zamanı Arefe günü kendi özel devesinin üzerine binip hutbe okuduğunu gördüm. Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyuruyordu: “Ey insanlar! Ben sizin aranızda iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sarılırsanız kesinlikle sapıtmazsınız; Allah’ın Kitap’ı ve İtretim Ehlibeytim.” Hadisin naklinden hemen sonra Tirmizi ekliyor: Bu anlamdaki hadisi Ebuzer, Ebu Said Hudri, Zeyd b. Erkam ve Huzeyfe gibi sahabeler de nakletmişlerdir. (Sahihi Tirmizi, hadis 3786) Görüldüğü gibi zikri geçen her iki hadisin lafız ve içeriği birbirine yakın ve biri diğerinin benzeridir. Hatırlatılması gerekir ki Mısır’da “Daru’tTakribbeyne’lMezahibi’l İslami” tarafından basılan risalede bu hadisin her iki fırka açısından (Şia ve Ehlisünnet) sahih olduğu ispatlanmıştır. Allame Seyit Muhammed Hasan Mir Cihani bu konuda şöyle diyor: “Bu rivayet, sahih rivayetlerden olup Şia ve Ehlisünnetin kitaplarında bu anlamda yüzün üstünde hadis rivayet edilmiştir ki bunların çoğu lafzi olarak mütevatirdir. Bu konuda daha çok bilgi sahibi olmak için Allame Nurullah Şuşteri’nin “İhkaku’l Hak”, Mir Hamit Hüseyin Hindi’nin “Abakatu’lEnvar” ve Allame Hac Şeyh AbdülhüseyinEmini’nin “El-Gadir” kitabına müracaat ediniz.”

http://www.sibtayn.com/tr

 

Okunma 1405 kez Son Düzenlenme Pazartesi, 08 Mayıs 2017 20:39

76 yorum

 • Yorum Bağlantısı A Payday Loan Cuma, 27 Temmuz 2018 17:30 yazan A Payday Loan

  bad credit loans bad credit payday loans loan for bad credit bad credit payday loans

 • Yorum Bağlantısı Spotloan Cuma, 27 Temmuz 2018 16:49 yazan Spotloan

  loans bad credit loans loans bad credit bad credit loan

 • Yorum Bağlantısı Online Payday Loan Cuma, 27 Temmuz 2018 00:16 yazan Online Payday Loan

  loan with bad credit loan with bad credit payday loans for bad credit online payday loans no faxing

 • Yorum Bağlantısı Payday Perşembe, 26 Temmuz 2018 10:19 yazan Payday

  payday loans bad credit online loans bad credit loans need a loan with bad credit

 • Yorum Bağlantısı Loans Online Perşembe, 26 Temmuz 2018 06:27 yazan Loans Online

  loans bad credit loans online loans bad credit apply online for a loan

 • Yorum Bağlantısı Online Loan Perşembe, 26 Temmuz 2018 00:52 yazan Online Loan

  loans personal payday loans loans bad credit denver payday loans

 • Yorum Bağlantısı Online Loan Perşembe, 26 Temmuz 2018 00:35 yazan Online Loan

  online installment loans direct lenders ace cash loans title loans

 • Yorum Bağlantısı Paydayloan Çarşamba, 25 Temmuz 2018 03:15 yazan Paydayloan

  payday loans bad credit bad credit loan bad credit short term loans payday loans bad credit

 • Yorum Bağlantısı Speedy Cash Salı, 24 Temmuz 2018 17:59 yazan Speedy Cash

  a loan with bad credit payday loans for bad credit loans loans

 • Yorum Bağlantısı Getting A Loan Salı, 24 Temmuz 2018 14:15 yazan Getting A Loan

  loans with bad credit bad credit loan loans payday loans for bad credit

Yorum yapın

(*) ile işaretlenmiş zorunlu alanların tümünü doldurduğunuzdan emin olun. HTML kodları kullanılamaz.