Cm.ax05132021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Mərsiyə Şeir Şeir Ya Əli

Ya Əli

Məhəmməd Füzulinin "Ya Əli" qəzəli
 

 


Əzbər olmuşdur dilimdə şanlı namın, ya Əli!

Mən kiməm, aləmdə bir kəmtər qulamın, ya Əli!
 

Şükr ola Allahə kim sayə salıbdır başimə,

Dövləti-iqbal ilə lütfi-müdamın, ya Əli!


Müshəfi-həqdə olan hər hikmətin mənasıdır,

Hikmətin kani olan hər bir kəlamın, ya Əli!


Kim nəcat istər Qiyamətdə, gərəkdir saxlaya,

Taəti-həqq tək həmişə ehtiramın, ya Əli!


Cümlə insanlar, mələklər Kəbə tək məbəd sanar,

Hər yerin kim orda olmuşdur məqamın, ya Əli!


Hər kəs istərsə, cahanda çərxidən alsın murad,

Kama çatmaz olmasa, lütfi-tamamın, ya Əli!


Lütfi-süfrəndən sənin hər ləhzədə min feyz alır,

Bu Füzuli vird edər həmdi-salamın, ya Əli
 

http://birlik.az

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə