Bz.er09202021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Rəbiül-əvvəl Rəbiül-əvvəl ayının 3-cü günü

Rəbiül-əvvəl ayının 3-cü günü

Şam ordusu tərəfindən Allah evinin odlanması
Read More Hicri təqvimi ilə 64-cü il, rəbiül-əvvəl ayının 3-cü günü Şam ordusu Həsin bin Numeyrin başçılığı ilə Məkkə şəhəri mühasirəyə alındı. Şəhərin yüksəkliklərində daşatan qurğular yerləşdirib şəhəri nişan aldılar. Hətta Məscidül-haram və Kəbəni də daşa tutub sonra odladılar. Bu mühasirə rəbibül-əvvəl ayının 14-cü günü –Yezid həlak olanadək davam etdi. (Vəqayeül-əyyam, s. 216).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə