Çr.ax05112021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Rəbiüs-sani Rəbiüs-sani ayının 22-cü günü

Rəbiüs-sani ayının 22-cü günü

İmam Cavadın (ə) övladı Musa Məbrəqənin vəfatı
Hicri təqvimi ilə 296-ci il, rəbiüs-sani ayının 22-ci günü, çərşənbə, İmam Cavadın (ə)övladı  Musa Məbrəqə vəfat etdi. Onun künyəsi Əbu Cəfər, ləqəbi isə Məbrəqə idi. Ona belə adlanmaı ona görə idi ki, mübarək üzünə həmişə gözəl parçadan niqab vurardı.
Musa Məbrəqə rəzəvi seyidlərdən hicri təqvimi ilə 256-cı ildə  Quma şəhərinə gələn ilk şəxs idi. Lakin bu şəhərdə məskunlaşmış ərəblər onu Qumdan çıxardılar. Musa Kaşana getdi. Orada  ona çoxlu ehtiram göstərdilər. Əbulsədim Hüseyn ibn Əli ibn Adəm və ərəb böyükərindən başqa bir kişi Qum şəhərinə daxil olanda ərəblər bidilər ki, Musa Məbrəqənin böyük şəxsiyyətə sahib olduğu anladılar.  Ona görə də ehtiram və izzətlə onu Qum  şəhərinə qaytardılar, ona çoxlu hörmət nümayiş etdirdilər. Onun üçün bir ev hazırlayıb bu şəhərinin ətrafında olan kəndlərdə neçə yer və bağ aldılar. İyirmi min dinar ona hədiyyə verdilər. Cənab Musa Məbrəqə dünyadan gedəndə Abbas ibn Ömər Qənəvi ona namaz qılıb çox izzət və ehtiramla hazırda Qumda  “çehel əxtəran” adı ilə tanınmış məkanda onu dəfn etdilər. (Muəssisətül-İmam –Əl- Cəvad (ə): s . 51, -Biharül-ənvar, c. 50, s. 161).

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə