Çr.ax05112021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Rəbiüs-sani Rəbiüs-sani ayının 5-ci günü

Rəbiüs-sani ayının 5-ci günü

Müntəsər Billahın vəfatı
Hicri təqvimi ilə 248-ci il rəbiüs-sani ayının beşinci günü abbasi xəlifələrindən biri Müntəsər Billah dünyadan köçdü. Mənsuri onun əhvəlatı haqqında yazır: “Müntəsər Allah peyğəmbərinin (s) Əhli-beytinə (ə) qarşı mehriban idi. Atasının əksinə olaraq altı ay xəlifəlikdə olduğu zaman Əlinin (ə) sülaləsinə yaxşılıq edər heç bir vəchlə onlara etiraz etməzdi. Onun göstərişi ilə “Fələk”, İmam Həsən (ə) və İmam Hüseynin (ə) övladına qaytarıldı. Onun xəlifə olduğu dövrdə heç kəs Əli (ə) şiələrinə etiraz etmədi.  Mədinə şiələri üçün mal göndərdi ki, onlar arasında bölüşdürülsün. İmam Hüseynin (ə) məzarını ziyarətinə gedənlərin də qarşısı almazdı.  (Tətümmətül-müntəha: s. 395 – Murucüz-zəhəb: c. 4,s. 154) ..

 

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə