Cümə05072021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə İslamİ aylar Ramazan Məqalələr 23-cü gecə -"Cohəni gecəsi"

23-cü gecə -"Cohəni gecəsi"

 Tarixi mənbələrdə yazılıb ki, Allah Elçisinin (s) səhabələrindən biri, Mədinə şəhərindən kənarda çobanlıq edirdi. O, Tanrı Elçisinin (s) yanına gəlib soruşdu: "Qədr gecəsini dərk etmək üçün hansı gecələr Mədinəyə gəlim?

Həzrət, onun üçün on doqquz, iyirmi bir və iyirmi üçüncü gecələri saydı. Lakin o, hər üç gecəni Mədinəyə gələ bilməyəcəyini bildirdi. Peyğəmbər (s) bu dəfə iyirimi bir və iyirimi ikinci gecələri saydı. O isə yenə də iki gecə Mədinəyə gələ bilməyəcəyini bildirdi. Bu zaman Peyğəmbər (s) ona dedi ki,  təkcə iyirimi üçüncü gecəni gəlsin.

O şəxsin adı Cohənidir. Ona görə də bu gecə "Cohəni gecəsi" adlanır. 

http://www.sibtayn.com/az

 

 

 

 

 

 

 

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə