Cümə09172021

Son yeniləməÇr.ax, 29 Dek 2020 3pm

Burdasız: Əsas səhİfə Şeir Ya Əli, canım sana əlsun fəda (Xətai)

Ya Əli, canım sana əlsun fəda (Xətai)

 

 

 

Ya Əli, canım sana əlsun fəda,
Qulkəfadır şə’ninə həqdən nida.
Bu Xətayi könlünə qıldın nüzul,
Mərhəba, ey şahi-aləm, mərhəba.
Mustafa fəxri-cəhan, sən həmdəmi,
Zatunuz həm ləhmi anın həmdəmi.
Ey Xətayi, bil əlidir, bigüman,
Qabi-qövseynin rümuzi məhrəmi.
Zati-həqq məfhumi-nəssi lafəta,
Qullara səndən gərək lütfü əta.
Bəndədən kəsmə inayətlən nəzər,
Bu Xətayi bir qulundur pür xəta.
Bu Xətayi bəndənin gör halini
Kim, yəlunda qəydu başü malini.
Pürgünahəm, tə’nə qılma, zahida,
Bəndəsinin həq bilür ə’malini.
Mən Hüseyni məzhəbəm, şahın qulu,
Yə’ni kim, mə’nidir Allahın qulu.
Ey Xətayi, padşah əlmaz kişi,
əlmayınca uş bu dərgahın qulu.

http://garapapag.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞƏRHLƏR

Ehtiyat şifrəsi
Yeniləmə