Pakizəlik və təmizlik – peyğəmbərlərin əxlaqındandır” – İmam Rzadan (ə) hədislər

İmam Rza (ə) buyurur: “Allahın rəhməti o kəsə olsun ki, bizim işimizi dirçəldər”. Sual olunur ki, necə? Buyurur: “Bizim elmimizi öyrənsin və başqalarına öyrətsin”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Çalışın ki, hər gün ətirdən istifadə edəsiniz. Əgər bacarmasanız, bir gündən bir, əgər onu da bacarmasanız hər cümə günü özünüzü ətirləndirin”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Hər kəs bacardığı qədər gərək ev əhlinə infaq etsin və xərcləsin”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Həqiqətən, sükut və susmaq – hikmətin yollarındandır. Sükut sevgiyə və əlaqəyə səbəb olar. Sükut xeyir işləri əldə etmək üçün yol göstərəndir”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Hər kim möminin çətinliyini və qəmini aradan aparar, Allah Qiyamət günü qəmi ürəyindən aparar”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Pakizəlik və təmizlik – peyğəmbərlərin əxlaqındandır.

İmam Rza (ə) buyurur: “Allaha gözəl güman bəslə, çünki Allah Təala buyurur: “Mən bəndəmin gümanının yanında hazıram. Ona görə də ey bəndəm! Mənə xeyir gümandan başqasını bəsləmə””.

İmam (ə) buyurur: “Namaz hər bir təqvalı insanı Allah Təalaya yaxınlaşdırandır.

İmam (ə) buyurur: “İnsandan ilk hesaba çəkilən əməl – namazdır. Əgər düzgün və qəbul olunarsa, qalan əməl və ibadətləri də qəbul olar, əks halda rədd olunar”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Oğlan uşaqları gərək yeddi yaşından namaza vadar edilsin.

İmam Rza (ə) buyurur: “Əgər Yer kürəsi İlahi hüccətdən bir an boş olsa, öz əhlini batırar.

İmam Rza (ə) buyurur: “Sizlərdən hər biriniz əmr-be-məruf və nəhy-əz-munkər etməlidir. Əks halda, ən şər insan sizə hakim olar və sizlərin ən yaxşısının etdiyi dua və nifrinlər yerinə yetməz”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Bizim davamçılarımız o kəslərdir ki, bizim əmr və nəhyimizə təslim olarlar, bizim dediklərimizi öz əməl və dediklərində həyat sərlövhəsi qərar verərlər. Bizim düşmənlərimizlə müxalif olarlar. Və hər kim belə olmaz, bizdən deyildir”.

İmam Rza (ə) buyurur: “Əgər insanlar yediklərini azaltsalar və çox yeməsələr, bədənləri müxtəlif xəstəliklərə düçar olmaz.