İmam Rzanın (ə) Əhlibeyt tərəfdarlarına göndərdiyi 8 mühüm tövsiyə

İmam Rza (ə) Əhlibeytsevərlərə 8 mühüm tövsiyəsini İmam Həsənin 5-ci nəvəsi olan Əbul-Qasim Əbdül-Əzim bin Abdullah vasitəsilə çatdırıb.

Şeyx Mufid əl-İxtisas əsərində bu hədisi belə nəql edir:

  “Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə, Ey Əbdüləzim: Məndən dostlara salam de və onlara de ki, şeytana onlara yol tapmasına və nüfuz etməsinə imkan verməsinlər. Onlara əmr et ki danışanda düz danışsınlar, və əmanətləri sahiblərinə qaytarsınlar. Onlara əmr et ki, sükut etsinlər (təfəkkür etsinlər) və fayda verməyən höccətləşməyi tərk etsinlər. De ki, q0hum-əqrabaya baş çəkib bir-birilə isti və dostluq münasibətlərini saxlasınlar. Çünki bu iş Allaha, mənə və digər övliyalara yaxınlaşmağa səbəb olacaq.

Bizim dostlarımız həyatlarının qiymətli fürsətlərini bir-birilə düşmənçilik etməklə tələf etməməlidirlər. Mən özümlə əhd etmişəm ki, hər kəs bu işlərə riayət etməsə və mənim dost və ardıcıllarıma qəzəbli olsa və zərər yetirsə Allahdan istəyəcəyəm ki, onlara dünyada ən şiddətli əzaba düçar etsin. O zaman onlar axirətdə də ziyangörmüşlərdən olacaqlar.

Ey Əbdüləzim bizim dostlarımıza qarşı diqqətli ol! Çünki Allah onlardan yaxşı əməl sahiblərini bağışlayar, onlardan pis əməli olanları isə, (şirk edənlər, dostlarımız incidənlər və onlara qarşı kinli olanlar istisna olmaqla) Allahın əfvindən bəhrələnəcəklər.

Amma Allah o 3 qrupun günahlarından keçməyəcək. Onları bağışlamayacaq. Amma onlar da niyyətlərindən əl çəkib, pis işlərini tərk etsələr bağışlanarlar. İşlərində israrlı olsalar, Allah iman ruhunu onların qəlbindən qoparar və mənim vilayət cərgəmdən çıxarlar. Bu zaman Əhlibeytsevərlərin dəstəsində onların payı olmaz. Bax mən bu ayaq bürdəmələrindən Allaha sığınır və pənah aparıram."